​การศึกษาปลูกฝังความดีงามแก่สังคม เพื่อออกจากกับดักรายได้ปานกลาง


วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ผมไปอุดร ไปร่วมการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ในหัวข้อ “รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มีโอกาสสนทนาเป็นส่วนตัวกับผู้คนมากหน้าหลายตา


ได้รับรู้เรื่องราวของ กศจ. ของจังหวัดหนึ่งพิจารณาคดีรับสินบนย้ายครู โดยครูผู้ให้สินบนร้องเรียนว่าตนจ่ายเงินล่วงหน้า ๔ หมื่นบาทให้แก่เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการย้ายไปยังโรงเรียนที่ต้องการ และมีข้อตกลงกันว่า เมื่อได้ย้ายแล้วต้องจ่ายอีก ๔ หมื่นบาท แต่ไม่ได้รับการย้าย ทวงเงินคืนก็ไม่คืน


เขาบอกว่าทางการสอบสวนแล้วเสนอต่อ กศจ. ว่า สมควรลงโทษตัดเงินเดือนร้อยละ ๕ (ผมลืมถามว่าตัดกี่เดือน) โดยผู้เสนอให้เหตุผลว่า ได้คืนเงินแล้ว


นอกจากนั้นภายในกระทรวงเอง ก็มีการรั่วไหลหลากหลายด้าน มีเรื่องการรับเงินตอบแทนจากผู้ขายของ ถึงขนาดเอามาแบ่งกัน เท็จจริงไม่รับรองเพราะไม่ได้เห็นกับตา


ทำให้ผมกลับมาไตร่ตรองสะท้อนคิดว่า การศึกษาเป็นการสร้างคนให้แก่บ้านเมือง เราต้องสร้างทั้งคนดี คนมีความรู้ความสามารถ เป็นที่พึ่งของตนเอง ผู้อื่น และสังคมได้ แต่นี่คนในวงการศึกษากลับเป็นผู้ทำลายความดีงามของสังคม อนาคตของบ้านเมืองจะเป็นอย่างไร บ้านเมืองเราจะเต็มไปด้วยคนที่มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมต่ำหรือไม่ จะฉุดรั้งพัฒนาการของบ้านเมืองให้ไปไม่ถึงประเทศไทย ๔.๐ หรือไม่


ตั้งแต่ยังอายุน้อยๆ ผมพร่ำบอกคนรอบข้าง ในมหาวิทยาลัยที่ผมทำงาน ว่าเราต้องทำตัวเป็นตัวอย่างในด้านคุณธรรมให้แก่นักศึกษา โดยเฉพาะในด้านความสัตย์ซื่อ ทำราชการโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เพราะนี่คือการให้การศึกษา/เรียนรู้ ที่ดีที่สุด คือทำเป็นตัวอย่าง


แต่ความชั่วร้ายฉ้อฉลในระบบการศึกษายังทำร้ายคุณภาพของการศึกษาด้านวิชาการด้วย ดังเห็นอยู้โทนโท่ในระบบการศึกษาไทย หากไม่สามารถกำจัดความชั่วร้ายนี้ ก็ยากที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย และยกระดับประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลาง


ความฉ้อฉลในสังคม รวมทั้งในระบบการศึกษา เป็นกับดักรายได้ปานกลาง


วิจารณ์ พานิช

๓ มี.ค. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

sr
IP: xxx.158.59.110
เขียนเมื่อ 

I think 'Thais' see education as 'money making tools' (from both users and providers ends). Bribes and corruption are parts of 'money making'. When we can see education as 'life and society + environment tools' (in Buddhists' sense for 'kusala'/better quality of life and society) we would have realized the goal of education - dāna, sīla and paǹǹā.