ตอนที่ 14 

         สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค  ตอนที่ 12   ว่าด้วยองค์กรเคออร์ดิคกับ KM (1)  ในองค์กรเคออร์ดิคมีกระบวนการ KM เนียนอยู่ในเนื้องาน  อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช