Knowledge management solution the IT Contribution

Tichakorn
Knowledge management solution the IT Contribution Dr.David J. Skyrme David Skyrme Associates Limited การประชุมความรู้ การจัดการความรู้ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและการกล้าหาญเสนอในการนำตัวเองสู่แหล่งงาน คือ ข้อได้เปรียบล่าสุดในการแข่งขันในการแสวงหาอาชีพ ความสนใจในการจัดการความรู้เป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงสองสามปีนี้เมื่อดุจากความต้องการที่มากขึ้นในโฆษณาประกาศ,การสัมมนาและการลงทุนในการจัดการความรู้ การฝึกฝนที่จะจัดการความรู้ (Skyrme และ Amidon 1997), 2 หลักที่ต้องมีคือ สิ่งแรกคือการทำหรือศึกษาสิ่งที่ดีกว่า ความรู้ซึ่งมีอยู่แล้วภายในบริษัท ความคิดริเริ่มแรกของโปรแกรมการจัดการความรู้มากมาย (ระหว่าง 1 ใน 3 และ 1 ใน 2 ตามการสำรวจ) คือ ของการติดตั้งหรือการปรับปรุงIntranet, และดีที่สุด คือฝึกฝน 'ผู้เชี่ยวชาญ' ฐานข้อมูล. 2 ความรู้ยุทธศาสตร์ที่สนใจ คือนวัตกรรมนั้นการสร้างของความรู้ใหม่และ การประยุกต์ของมันเข้าไปในผลิตภัณฑ์ที่มีค่าและบริการ นี่คือ การอ้างอิงถึงเป็นนวัตกรรมความรู้ (Amidon 1997).สิ่งนี้ต้องการสภาพแวดล้อมที่ซึ่งช่วนริเริ่มสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ ที่เพิ่มมากและความรู้คือ การผสมผสานใน รูปแบบที่ซึ่งมันประยุกต์แล้ว ทางเดียวต้องนำความรู้ที่ได้เผยแพร่ เข้าไปในผลิตภัณฑ์ ที่ซึ่งมันง่ายมากขึ้น ผลิตภัณฑ์จาก tractors ถึงเกี่ยวกับบ้าน เครื่องใช้กำลังรับ 'smarter'ขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ซอฟแวร์นำเสนอความรู้ที่ห่อ ระยะของกิจกรรมการจัดการความรู้กว้าง, และสัมผัสได้ถึงทางด้านธุรกิจ ตัวอย่าง: * การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ - การรวม, การกรอง, การแบ่งแยก, การเก็บของมูลฯลฯ *การรวบรวมของความรู้เข้าไปในกระบวนการธุรกิจ เช่น การใช้จอขอความช่วยเหลือในคอมพิวเตอร์ โพรซิเดอร์หรือการเข้าถึงสู่ผู้เชี่ยวชาญจากไอคอน * การพัฒนาของศูนย์ความรู้ - จุดสำคัญสำหรับ ความชำนาญความรู้และการทำให้สะดวกการไหลความรู้ การก่อกำเนิดแรก - อะไรผิด? การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ของกิจกรรมความรู้ในอดีตไกลจาก ปัจจุบัน ใน 1970 sมีแพร่หลายของ ระบบผู้เชี่ยวชาญ และสนใจ อย่างเต็มทีในระบบ ความเฉลียวฉลาดAI เปลี่ยนรูปกิจกรรมความรู้ภายในบริษัท พวกเขาต้องการความรู้กว้างใหญ่เราพยายามทำคอมพิวเตอร์คิด, มากกว่า การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยมนุษย์คิด วันนี้AIได้วิวัฒนาการเทคนิคใหม่ เช่น เครือข่าย ประกอบการการจัดการความรู้, ผู้ประกอบการซึ่งยัง ไม่สนใจโดยระบบข้อมูลผู้ชำนาญบ่อยๆ. ที่นั่นดูเหมือนเป็นความโน้มเอียงทางด้านตะวันตกเพื่อจับกุม ความรู้ยัง "การรับมันเข้าไปในฐานข้อมูล". บางของ แอปปลิเคชั่นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของ ICT ในความรู้ การจัดการรวมถึงเหล่านั้นมนุษย์มนุษย์ความช่วยเหลือนั้น การคมนาคม, มากที่สุด notably groupware, และโดยเฉพาะ บันทึกดอกบัว. Frameworks สำหรับการคิดและการกระทำ จากความรู้ของสถาปนิคความรู้,frameworks ตระเตรียมวิธีที่สะดวกของการคิดเกี่ยวกับบทบาทของ ICT ในการสนับสนุนกระบวนการความรู้ Some Key Technologies ntranet, อินเตอร์เนต โปรโตคอลอินเตอร์เนต ubiquitous ทำมันง่ายสำหรับผู้ใช้ เพื่อเข้าถึง "ข้อมูลใดๆ, ใดๆที่ซึ่ง, ที่เวลาใดๆ". เพิ่มเติม, ซอฟแวร์ตัวค้นและลูกค้าสามารถกระทำเป็น frontends เพื่อข้อมูลในรูปแบบมากมายและจำนวนมากของthe เครื่องมือความรู้อื่นๆ เช่น การจัดการเอกสารหรือ การสนับสนุนการตัดสินใจ. จำด้วย, ว่าฟังก์ชันพื้นฐาน ของอีเมลล์, รายการกล่าวขวัญและส่วนตัว newsgronps บ่อยๆ ถ้าการกระทบข้อตกลงสั้นที่ใหญ่ที่สุดมี. Booz Allen และ Hamilton'คือความรู้ทางสัญญาณคือความรู้หนึ่ง Intranet ซึ่งตระเตรียมความมั่งคั่งของข้อมูล (เช่นดีที่สุด แบบฝึกหัด, ทิศทางอุตสาหกรรม, ฐานข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ) เพื่อของเขาทั้งหลาย ผู้รับคำปรึกษาที่แผ่ไปทั่วโลก. ผ่านข้อมูลที่ตื่นตัว การจัดการโดยตัวแก้ความรู้ (ผู้เชี่ยวชาญหัวข้อ จากการวิเคราะห์ของความแตกต่างของเครื่องมือและ การจัดกลุ่ม, Jan Wyllie ได้พัฒนาสิ่งฟังก์ชัน schema แสดงข้างล่าง: แผนของกระบวนการความรู้ (ที่คล้ายโซ่)และ การเลือกของเครื่องมือ ICT ถูกเข้าไปใน ความแตกต่างทางกระบวนการความรู้ และใช้สร้างความรู้ใหม่ Some Key Technologies Intranet, อินเตอร์เนต โปรโตคอลอินเตอร์เนต ubiquitous ทำมันง่ายสำหรับผู้ใช้ เพื่อเข้าถึง "ข้อมูลใดๆ, ใดๆที่ซึ่ง, ที่เวลาใดๆ". เพิ่มเติม, ซอฟแวร์ตัวค้นและลูกค้าสามารถกระทำเป็น frontendsเพื่อข้อมูลในรูปแบบมากมายและจำนวนมากของ เครื่องมือความรู้อื่นๆ เช่น การจัดการเอกสารหรือ การสนับสนุนการตัดสินใจ. จำด้วย, ว่าฟังก์ชันพื้นฐาน ของอีเมลล์ mapping tool มีหมายเลขที่เพิ่มของเครื่องมือ, เช่น รับมือ และทำ, บุคคลความช่วยเหลือนั้นและทีมพัฒนา การจัดการเอกสาร เอกสาร, และเอกสารที่โครงสร้างโดยเฉพาะ, คือรูปแบบซึ่งชัดแจ้งมากขึ้นความรู้ถูกแชร์. เป็นความรู้ที่ตื่นตัว repositories, ที่ซึ่งเวอร์ชันล่าสุด และการคิดคืออยู่ระหว่างแชร์ท่ามกลางทีมโครงงาน. โดยการใช้ระบบการจัดการเอกสารสำหรับการก่อสร้างของระบบน้ำมันทะเลเหนือ Thelma, AGIP เวลาการก่อสร้างที่ลดโดย 9 เดือนและลดราคาการลำเลียงเอกสารโดย 60 ต่อเซ็นต์. ผู้จำหน่ายชอบDataware กำลังผลิตภัณฑ์ของเขาทั้งหลายเป็นความรู้ สถาปัตยกรรมการร่วมงานความรู้ แนวแบ่งเขตของเครื่องมือบุคคลเ (c.f.groupware และอินเตอร์เนต, การจัดการเอกสารและได้คืนมาข้อมูล), และการใช้ที่มีประสิทธิภาพต้องการ seamless interoperability และการทำให้คล่องตัวของข้อมูลและ การไหลของความรู้ เพราะฉะนั้นองค์กรที่ใช้ ICT เพื่อสนับสนุนความรู้ กิจกรรมจำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมครอบคลุม. บริษัทจำนวนหนึ่ง, เช่น Glaxo Wellcome คือ การจดจำการจัดการความรู้นั้นต้องการ การแลกเปลี่ยนในสถาปัตยกรรมทางเทคนิคที่สร้างขึ้นมา. ของเรา การวิเคราะห์ของบริษัทมากมายซึ่งได้พัฒนา สถาปัตยกรรมการจัดการความรู้การสนับสนุนนั้น แสดงว่าเครื่องมือและการสนับสนุนกระบวนการถูกต้องการ ที่ระดับมากมาย (ตัวเลข 3) อวสาน ข้อมูลและการคมนาคมเทคโนโลยีคือหนึ่ง ส่วนประกอบที่สำคัญของอย่างเสมือนจริงทุกประสบความสำเร็จ โปรแกรมการจัดการความรู้. หนึ่งเคยระยะที่กว้าง ของการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกำลังมาเพื่อตลาด, รวมถึงการก่อกำเนิดใหม่ของความเฉลียวฉลาดทำขึ้นเอง การแก้ปัญหา, ใหม่ flavors ของระบบการจัดการเอกสาร และเทคโนโลยี collaborative ต่างๆ เช่น the Intemet เครื่องมือที่ประสบความสำเร็จยึดหลัก, เป็นเสมอ, บนการให้ จัดสรรเล็งเพื่อปัจจัยที่ไม่ทางเทคนิค เช่น ปัจจัยมนุษย์, organizational ประมวลผลและวัฒนธรรม, the ความชำนาญหลาย-เกี่ยวกับวินัยของทีม hybrid และผู้จัดการ, และความรู้ที่มีอยู่แล้ว repository ของก่อน การเรียนรู้ - การตระเตรียม, เพราะว่า, ว่าโครงสร้าง, สามารถเข้าถึงและให้คุณเข้าถึงสู่วิกฤต expertise! ทีมา : SIGGROUP Bulletin April 1998/Vol 19, no.1 แปลโดย : น.ส.ทิชากร พรมจันทร์ น.ส.ปรมาภรณ์ ร่วมจินดา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM

คำสำคัญ (Tags)#km

หมายเลขบันทึก: 62650, เขียน: 24 Nov 2006 @ 09:11 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 14:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ได้เข้ามาเรียนรู้ด้วย ขอบคุณครับ