การปลูกฝังความมั่นคงด้วยการจัดการความรู้และพัฒนาเทคโนโลยี

Inter-firm Knowledge Management and Technology Development in Radical Innovation

การปลูกฝังความมั่นคงด้วยการจัดการความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีในรากฐานสิ่งประดิษฐ์

ผลของ RRIP project แสดงถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ และรากฐานของผลิตภัณฑ์บนความไม่สม่ำเสมอหรือรากฐานของสิ่งใหม่ อันซึ่ง เป็นจุดวิกฤตสำหรับการเริ่มต้นใหม่ของฐานะความมั่นคงในการแข่งขัน ซึ่งต้องการการจัดการฝึกหัดที่แตกต่างจากการความต้องการในการเพิ่มพูนสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการใหม่ๆ ประสิทธิภาพของการจัดการความรู้ คือ จุดวิกฤตที่จะนำไปสู่ความไม่ต่อเนื่องของความสำเร็จในการประดิษฐ์ บริษัททั้งหมดใน RRIP ใช้ความหลากหลายของปัจจัยการผูกมิตร

การจัดการความรู้นั้นเป็นยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และการส่งต่อความรู้ในองค์กร เพราะว่าความเจริญขึ้นของบริษัทนั้นมาจากการขยายเครือข่ายหรือสาขา และความสำคัญของเทคโนโลยี ในการเข้าถึงสิ่งประดิษฐ์มูลฐาน (RI) มีความจำเป็นสำหรับอนาคตซึ่งความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ระดับ inter – firm นั้นงานวิจัยก่อนๆมักจะละเลยในการเปรียบเทียบความแตกต่างและความคล้ายคลึงของการจัดการความรู้ภายในด้วยการจัดการตามประเภทสิ่งประดิษฐ์

RRIP คือ สี่ปีแห่งความต่อเนื่องที่ไม่หยุดยั้งในการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในการเลิกล้มสิ่งประดิษฐ์ที่ทำร้ายภาพพจน์ของเทคโนโลยี ในปัจจุบัน ซึ่งที่ใช้กันในปัจจุบันมีสิบบริษัทและเก้าสิบการตอบรับในการพัฒนาเครื่องมือการสำรวจซึ่งทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยอุตสาหกรรม(IRI) การค้นหารายงานที่นี่จะดึงมาจาก RRIP multiple case study และการไปสำรวจ

การพัฒนาองค์ความรู้ในองค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าเครือข่ายความรู้ภายนอกองค์กร ซึ่งเมื่อดูจากความสัมพันธ์แล้วการสร้างรูปแบบธุรกิจที่เน้นการค้านั้นจะสัมพันธ์กับการฝึกหัดการจัดการความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล เครือข่ายของเทคโนโลยีกำลังล้อมรอบผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งรูปแบบแนวคิดนี้แสดงให้เห็นว่าระบบขององค์กรมีความซับซ้อน และไม่มีการหยุดยั้งการพัฒนาโครงสร้างขององค์กรที่เป็นลักษณะRI ซึ่งมีลักษณะเด่นที่ได้รับการยอมรับจากตลาดเทคโนโลยีใหม่ๆ

บทความของ Lois S. PeterLally School of Management and Technology, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY 12180-3590, USA

ที่มา : http://ieeexplore.ieee.org/iel5/6378/17495/00807816.pdf?tp=&arnumber=807816&isnumber=17495

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMclass

คำสำคัญ (Tags)#แปลบทความ

หมายเลขบันทึก: 62655, เขียน: 24 Nov 2006 @ 09:16 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)