แปลความรู้จาก E-Data base

ความรู้ที่เกี่ยวกับองค์กรจะเป็นสิ่งที่มีค่าและประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ
PANEL1 การวางแนวคิดเกี่ยวกับการค้นคว้าการจัดการความรู้และการฝึกฝน ประธาน : Michael H.Zack จากมหาวิทยาลัย Northeastern,USA คณะกรรมการ: Maryam Alavi จากมหาวิทยาลัยMaryland,USA Tom Davenport จากมหาวิทยาลัยBoston และ Anderson Consulting,USA David Smith ผู้อำนวยการของ Research, สถาบัน IBM for Knowledge Mangement,USA Karen Ughetta ผู้อำนวยการของ Knowledge Mangement Programs ,IBM software Group,USA 1.บทนำ ความรู้ที่เกี่ยวกับองค์กรจะเป็นสิ่งที่มีค่าและประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆโดยการจัดการของผู้ที่มีความคิดหรือเหตุผลและผู้ประกอบอาชีพที่ใช้ทักษะ การจัดการความรู้นั้นกลายมาเป็นหนึ่งเรื่องที่เติบโตเร็วที่สุดขอบเขตของระบบสารสนเทศ องค์กรยังมีการแข่งขันกัน ซึ่งองค์กรจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์ มีที่ตั้งที่แน่นอน ต้องแชร์ความรู้จากองค์กรซึ่งกันและกัน และต้องมีการรับฟังคำแนะนำจากผู้ชำนาญ และอีกสิ่งหนึ่งคือต้องนำความรู้ไปแก้ปัญหาแต่ละ โอกาส ตัวอย่างนี้ทำให้เกิดความคิดที่เป็นประโยชน์ที่จะปรากฎให้เห็นในรูปเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการปรึกษาที่จะสร้างการฝึกฝนการจัดการความรู้ ขณะที่องค์กรขนาดใหญ่หลายๆองค์กรได้มีการนัดพบที่จะให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับความรู้ให้มีการสร้างหน่วยการจัดการความรู้ ถึงแม้ว่าในเรื่องธุรกิจสำหรับการจัดการความรู้ขององค์กรจะกลายมาเป็นสิ่งที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ซึ่งองค์กรสองสามองค์กรในวันนี้จะสามารถพัฒนาความรู้ในองค์กรซึ่งจะปรับปรุงการปฏิบัติในองค์กร ในเวลาเดียวกันการจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจมีการพัฒนาเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วย จุดมุ่งหมายของ the panel เพื่อสร้างการปฎิบัติของการค้นคว้าและการฝึกฝน คำถามที่ the panel และผู้จัดทำจะสนใจคือ 1.อะไรคือผลประโยชน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 2.ทำอย่างไรที่ทำให้เราเห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ 3.ช่องว่างส่วนไหนที่ทำให้เกิดการฝึกฝนและการค้นคว้าในบริเวณการจัดการความรู้ 4.การค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการความรู้ควรมุ่งเน้นไปทำที่ไหน 5.อะไรคือตัวอย่างของความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จโดยใช้การค้นคว้าการจัดการความรู้ 6.อะไรคือ model ของความร่วมมือ และทำอย่างไรให้เกิดการริเริ่มในความร่วมมือ รูปแบบของ panel Panel จะมีการจัดทำ form แบบมีการตอบโต้และมีการสนทนากัน ประธานจะสรุปบทนำจาก panel และคณะกรรมการ หลังจากนั้นกรรมการก็สรุปคำอธิบายการฝึกฝนการจัดการความรู้และประสบการณ์การค้นคว้า แต่ละคณะกรรมการก็สรุปคำถาม, comment หรือการโต้เถียงของประธานและคณะกรรมการ หลังจากนั้นคณะกรรมการทั้งหมดก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยการนำขึ้นมาพูดกันเพื่อให้มีการสนับสนุนกันและกัน ประธานจะมีการชักชวนโดยใช้คำถามจากหมู่ผู้ฟัง หลังจากนั้นคณะกรรมการจะมีการสนทนาถึงข้อที่มีการขัดแย้งกันและทำการอภิปรายเพื่อที่จะพัฒนาและวางกรอบในปัจจุบันและอนาคตเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการความร้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM CLASS IN PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเลขบันทึก: 62652, เขียน: 24 Nov 2006 @ 09:13 (), แก้ไข: 22 Mar 2012 @ 17:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)