รวมพลังสรรค์สร้าง จากทีมงานบ้านผู้หว่าน และ ทีมงานคุณอำนวยแห่งชาติ

ภาพทีมงานบ้านผู้หว่าน ๒ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๙ ร่วมโต๊ะทานข้าวโพดหวาน และ เป็นจุดเริ่มต้นของ เครือข่ายคุณอำนวยแห่งชาติ "ชีวิตจะหวานชื่น เมื่อเริ่มปลื้มกับความหวัง ร่วมรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์สู่สังคม"

 เรียนทีมงาน KFC(oP) และทีมงาน คุณ(เอื้อ) อำนวยที่จะเข้าร่วมเป็นแนวปฎิบัติที่ดี ( Best Practice) ในวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ ห้อง MR 219

 ๑. ทีมผู้ให้ หรือ วิทยากรท่านใดยังไม่ได้รหัสเข้างาน โปรดติดต่อ JJ โดยตรง

 ๒. ท่านใดจะมี Poster ไปนำเสนอเพื่อให้เห็นภาพของ "การก่อร่างสร้างตัว เพื่อแตก หน่อ ต่อยอด แบบ Story Telling เพื่อเป็นประสบการณ์แก่ท่านอื่นๆ โปรดแจ้งด้วย และ หากเป็นไปได้กรุณาส่งข้อมูลให้ JJ เพื่อหาอุปกรณ์ไปติดแสดงเรื่องราวดีๆของการเรียนรู้"

 ๓. ทีมงานท่านใดมีเอกสาร สื่อ หรือ อุปกรณ์ ที่จะนำเสนอแจ้งด่วนเป็น Final Call ครับ

JJ