การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ

  ติดต่อ

  ปลอดภัย  
ตำบลท้องเนียน  อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษเป็นจำนวนหลายราย ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ในตำบลนี้ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการปลูกผักปลอดภัยเท่าที่ควร  ซึ่งผักที่ปลูกกันมีหลายชนิด เช่น มะเขื่อ ฟักทอง แตงกวา แตงโม ถั่วฝักยาว พริก                ดังนั้น กระผมในนามของสำนักงานเกษตรอำเภอขนอม จึงได้จัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปลูกผักของเกษตรกรขึ้น  ในหมู่ที่ 4 ตำบลท้องเนียน นายมนัส  ก้าวศิริรัตน์ เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรปลูกผักบ้านท่าจันทร์ ได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ เคยปลูกถั่วฝักยาว ในฤดูกาลการผลิต จะมีศัตรูทำลายพืชผักมาก ซึ่งมีหนอนเจาะฝักถั่ว นายมนัส  ก้าวศิริรัตน์ จะใช้สะเดาไทยป้องกันกำจัดหนอนเจาะฝักถั่วได้ดี โดยการเอาเมล็ดสะเดาแห้งมาบดให้ละเอียด ใช้ทั้งการฉีดพ่น หรือโรยรอบต้นโดยตรง สำหรับการฉีดพ่น ให้นำเมล็ดสะเดาบดละเอียด อัตรา 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร แช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน  กรองเอาส่วนของน้ำไปฉีดพ่น ในช่วงที่ไม่มีแสงแดดแรงหรือฝนตก ซึ่งจะให้ผลดีในแปลงที่มีการระบาดไม่รุนแรง และหนอนมีความต้านทานต่อสารกำจัดแมลงไม่มาก โดยควรพ่นก่อนที่จะมีการระบาดหรือหลังมีการระบาดเพียงเล็กน้อย ซึ่งหากมีการระบาดรุนแรงต้องฉีดพ่นติดต่อกันทุก 7 วัน วิธีการฉีดพ่นนี้ใช้ได้ดีกับหนอนใยผัก         จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกผักดังกล่าว  จึงขอขอบคุณ คุณมนัส  ก้าวศิริรัตน์  เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ได้เล่าประสบการณ์ ผลสำเร็จของการป้องกันและกำจัดหนอนในถั่วฝักยาว เพื่อเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้สนใจต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน cherdchaikhanom

หมายเลขบันทึก: 62658, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:29:14+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #งานส่งเสริมการเกษตร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

ขอปรบมือสนับสนุน "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์" ปลูกผักปลอดภัยแบบนี้ค่ะ  ฝากขอบคุณ คุณมนัส  ก้าวศิริรัตน์ ด้วยคนค่ะ

  • สวัสดีครับ คุณน้องช่อ
  • ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่
  • อย่างนี้แหละครับ  ขอบคุณที่นำมาแบ่งปัน