คลังข้อมูลตามรอยเพื่อพัฒนา

Key Concept ของโครงการตามรอยเพื่อพัฒนา

1) ขณะที่เริ่มๆทำโครงการนี้ให้กับองค์กร ทำให้พบว่า

หลักการ "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" ที่พระองค์ท่านทรงดำริไว้นั้น สิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นรากแก้วของการพัฒนาทุกรูปแบบ สามารถนำไปใช้กับการปรับเปลี่ยนทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่าง ให้เจริญยิ่งขึ้นได้ทั้งหมด

2) เมื่อก้าวเดินต่อ ทำให้พบว่า

การจะเข้าใจอะไรได้นั้น ต้องเกิดจาก การตามรอยเข้าไปสัมผัสความจริงของธรรมชาติให้มากที่สุด ใช้ sensation + awareness

การจะเข้าถึงอะไรสักเรื่องนั้น เกิดจาก การคิด การค้นคว้า ด้วยความใส่ใจอย่างยิ่งยวด จนเห็นแจ้ง interpret ความจริงได้ถูกต้อง เกิด wisdom

หลังจากนั้นจึงจะสามารถนำไปพัฒนาได้

ขณะพัฒนานั้น ต้องอาศัย creative skill + Technical skill (ในเรื่องนั้นๆ)+ Professional skill (การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น)

ทั้งหมดคือสิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้ และถือเป็น Key Concept โครงการตามรอยเพื่อพัฒนา

(โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตามรอยเพื่อพัฒนาความเห็น (0)