ชีวิตที่แตกต่าง

ชีวิตที่แตกต่าง


เธอได้ร่ำ ได้เรียน เพียรสนุก
ฉันทนทุกข์ เรียนอ้างว้าง ข้างถนน
เธออิ่มหนำ สุขสันต์ กันทุกคน
ฉันต้องทน ไส้กิ่ว และหิวโซเธออ้วนพี หาวิธี ที่จลด
แต่ฉันอด แร้นแค้น แสนอักโข
เธอได้เล่น เกมส์โลดแ่ล่น แซนไฮโซ
ฉันพุงโล นั่งเล่นซาก บนกากดิน
...........................
เธออบอุ่น โดนอุ้ม นุ่มหมือนฟูก
ฉันกระดูก ทั้งลูกแม่ แย่หนักหนา
เธออิ่มนม พร้อมเรอ เธอนิทรา
ฉันนั้นอ้า ปากหว๋อ ขอนมกินเธอนั้นใส่ รองเท้าดี มียี่ห้อ
ฉันเชือกปอ มัดผูก ซุกเท้าใช้
เท้าของเธอ ขาวนุ่ม ละมุลละมัย
เท้าฉันไซร์ ดำปี๋ ทั้งปีเดือน
..................................
ความแตกต่าง ทั้งหมด ที่โพสต์ไว้
เมื่อวิจัย ให้ถูกจุด พุทธศาสนา
เป็นเพราะผล ของกรรม ได้นำพา
ลิขิตมา ให้ได้ยล ผลของกรรมใครทำบุญ ไว้ดี ที่เป็นเลิศ
ก็บังเกิด ในถิ่นดี ที่สุขสัมม์
พร้อมลาภยศ เพิ่มพูน ที่หนุนนำ
สุขติดตาม สรรเสริญ เพลินยินดีแต่หากทำ อกุศล มลดำชั่ว
ก็พาตัว ตกอบาย ไร้สุขี
พร้อมเศษกรรม นำเกิด ไร้ฤกษ์ดี
เกิดชาตินี้ จึงมีกรรม ทำให้ตรมเศษวิบาก สะกดรอย ต้อยตามติด
ให้ชีวิต ตกต่ำ ทำให้ขม
มักประสบ สรรพภัย ไร้คนชม
ชะตาข่ม ให้แร้นแค้น แสนรำเค็ญขอชาวพุทธ อย่าได้เป็น เช่นภาพโพสต์
จงงามงด บุญกร้ำกราย หายทุกข์เข็ญ
จงตั้งใจ รักษาบุญ หนุนบำเพ็ญ
ให้งามเด่น ทุกทิวา ราตรีเทอญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโรความเห็น (0)