ปรับกระบวนทัศน์การศึกษาไทยสู่วิสัยทัศน์โลก


วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2559 หัวข้อ “โรงเรียนบันดาลใจ: CREATIVE SCHOOLS” วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และเชิญผมไปบรรยายเรื่อง “โรงเรียนบันดาลใจ: ปรับกระบวนทัศน์การศึกษาไทยสู่วิสัยทัศน์โลก”


จึงนำ ppt มา ลปรร. ที่นี่ โดยฟังเสียงการบรรยายได้ ที่นี่วิจารณ์ พานิช

๒๔ ก.พ. ๖๐บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)