การเปลี่ยนแปลงของการเงินการธนาคารเนื่องจากเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงของการเงินการธนาคารเนื่องจากเทคโนโลยี


เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า และบริการ รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น


การเปลี่ยนแปลงของการเงินการธนาคาร

การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจน คือ การมี Digital e-Payment ของทางภาครัฐที่เป็นโลกใหม่ทางการเงิน ซึ่งประชาชนได้รับบริการที่สะดวกสบายขึ้น และช่วยลดต้นทุนทางการเงินจากการที่พกเงินสด และสามารถมาใช้บริการในการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิคส์ โดยมีค่าบริการที่ถูกกว่า และส่วนทางผู้ประกอบการร้านค้าเองก็สามารถลดต้นทุนในส่วนใบกำกับภาษีเอกสารต่างๆลงได้ เพราะเดิม ถ้าเราต้องการทำธุรกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นฝากเงิน ชำระเงิน อื่นๆ จำเป็นจะต้องไปทำที่ธนาคารเท่านั้น ซึ่งทำให้เสียเวลา และมีต้นทุนในการเดินทางไปยังธนาคาร ซึ่งเมื่อมี Digital e-Payment ทำให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น ทั้งยังมีตู้ฝากเงินประจำในจุดต่างๆ สิ่งเหล่านี้ช่วยเสริมให้คนไทยได้ใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น


แหล่งที่มา : http://www.digitalagemag.com/ธนาคารจับมือ-fintech-เปลี่ยนโลกการเงินประเทศไทย/ วันที่สืบค้น 18 มีนาคม 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเปลี่ยนแปลงของการเงินการธนาคารเนื่องจากเทคโนโลยีความเห็น (0)