บันทึกหนึ่งของความคิด (ครู)

-จริงอยู่ที่การเรียนรู้ไม่ได้เป็นเพียงห้องสี่เหลี่ยม -จริงอยู่ที่การเรียนรู้ไม่ได้เป็นเพียงการบอกเล่าหรือบรรยายให้ฟัง

-จริงอยู่ที่มนุษย์เราสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ

-และก็ยังจริงอยู่ที่เรายังมี "ครู"

-คำถามก็คือ ถ้าจริงอย่างที่ว่าการเรียนรู้เกิดได้หลายรูปแบบ แล้วเราจะมีครูไว้ทำไม

-คำถามนี้ มีคำตอบหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ "ครู" นั้นอยู่ในสถานะของผู้ช่วยให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ (facilitator) และอยู่ในสถานะของผู้เรียนรู้ (learner)

-มนุษย์เราทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ หากแต่ครูนั้น จะเป็นผู้ช่วยที่จะอยู่ข้างๆ กับผู้เรียนในจังหวะที่พวกเขาไม่แน่ใจว่าพวกเขาได้เรียนรู้หรือไม่ หรือหากจะทำให้การเรียนรู้เกิดเร็วมากขึ้นพวกเขาจะต้องทำอย่างไร และที่สำคัญที่สุดครูนั้นต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อได้เป็นแบบอย่างให้พวกเขาได้เห็นว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างตลอดชีวิตของมนุษย์

ประสบการณ์ปีที่ 4 ของชีวิต "ครู" คนหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มาเชียร์อาจารย์

หายไปนานมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านอาจารย์ขจิตค่ะ หายไปนานจริงๆ ด้วยค่ะอาจารย์ ยังสอนอยู่ค่ะ แต่ไม่ได้นำมาเขียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะอาจารย์ ^_^