อนุทินล่าสุด


จิตศิริน
เขียนเมื่อ

คนเราจะซับซ้อน จะพิเศษไปเพื่ออะไร?

คน ก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ท่ามกลางสิ่งมีชีวิตอีกหลายๆ ชนิดบนโลกใบนี้

คน ที่เรามักเข้าข้างตัวเองว่าซับซ้อน พิเศษ และแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น

จริงหรือ?

คน ต้องการความซับซ้อน ความพิเศษ ความเป็นเลิศ ไปเพื่ออะไร?

หรือ คน ควรจะดำเนินชีวิตไปอย่างธรรมดา สามัญ อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ เคารพต่อสรรพชีวิตที่อยู่ร่วมกัน ใช้ชีวิตไปตราบสิ้นลมหายใจของคน
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
จิตศิริน
เขียนเมื่อ

เหตุการณ์ต่างๆ กระทบเข้ามา เป็นบททดสอบชีวิต ดีก็ใจพอง ไม่ดีก็ใจแฟบ มันก็เป็นเช่นนั้นเอง

ในคนหนึ่งคนหากเปรียบดังรูปทรง เรามีทั้งด้านมืดและด้านสว่าง อยู่ที่ว่าเราจะหันด้านไหนออกไปกระทบกับเหตุการณ์

หรือหากมองว่าคนแต่ละคนเป็นคนละรูปทรง แล้วการกระทบกันไม่ได้เกิดสิ่งดีขึ้นเลย ก็คงต้องขนานกันไป....ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
จิตศิริน
เขียนเมื่อ

เป้าหมายในการสอนนักศึกษา คือ ทำอย่างไรจะจุดประกายการเรียนรู้ให้กับเขาได้ บางครั้งผู้สอนเองก็ต้องลดอคติส่วนตัว ลดอารมณ์ที่จะทำให้เสียบรรยากาศของการเรียนรู้ลง

เตือนตัวเอง

18-02-2560ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
จิตศิริน
เขียนเมื่อ

ใจหายที่ได้เห็นข่าวการระเบิดที่ราชประสงค์ สงสัยว่าผู้ที่กระทำคิดอย่างไร และอีกใจก็คิดว่ามนุษย์เราจะก้าวข้ามความสูญเสีย ความเจ็บปวด นำไปสู่การคิดให้อภัยกันได้อย่างไร

ณ ห้วงหนึ่งของความคิด

CL
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
จิตศิริน
เขียนเมื่อ

แท้จริงแล้วศิษย์คือครู และครูก็คือศิษย์ เราจะเป็นครูไม่ได้หากเราไม่มีศิษย์.....ค่อยๆ ชัดเจนขึ้นในใจความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
จิตศิริน
เขียนเมื่อ

เราต้องค่อยๆ วางใจไปสู่การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล สิ่งที่เราในฐานะผู้สอนทำได้คือสร้างกระบวนการและสภาพแวดล้อมที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ ส่วนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นอาจเป็นสิ่งที่อยู่ด้านในของผู้เรียน ในกระบวนการวัดผลประเมินผลโดยการสอบนั้น อาจเป็นเพียงเศษส่วนเล็กๆ ที่ชักนำการเรียนรู้ แต่ก็อาจจะไม่่ใช่ทั้งหมดของการเรียนรู้ การเรียนรู้จำเป็นต้องใช้เวลา ประสบการณ์ การรับรู้ของแต่ละบุคคล สุนทรียสนทนาจะเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้ผู้สอนได้เข้าถึง รับรู้การเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน แม้ว่าโดยหลักการสุนทรียสนทนาจะไม่ใช่การฟังเพื่อประเมิน จะไม่ใช่การฟังเพื่อตัดสิน แต่ในส่วนตัวเราเอง เรานำสิ่งนี้มาช่วยในการเข้าถึงผู้เรียนแต่ละคน


ณ ห้วงเวลาหนึ่งของความคิด

จิตศิริน

12/2/2558ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
จิตศิริน
เขียนเมื่อ

การเรียนรู้ คือ การรับรู้ การเปลี่ยนแปลงที่ประจักษ์ขึ้นมาจากภายในใจ ไม่ใช่ใครมาบอกให้เราเรียนรู้ แล้วเราก็ได้เรียนรู้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
จิตศิริน
เขียนเมื่อ

เมื่อวานรู้สึกวุ่นวายใจ งานเยอะ จัดลำดับไม่ถูก คิดไปว่าจะปีใหม่แล้วยังไม่ได้สะสางงานเลย พอมาวันนี้ ถึงที่ทำงาน ทบทวนตัวเอง เอ้อ...งานมีไว้ให้เราทำ ตั้งสติดีๆ จัดลำดับความสำคัญให้ถูก ทำไปๆ เดี๋ยวก็เสร็จ สำคัญคือความเพียรความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
จิตศิริน
เขียนเมื่อ

บันทึกครั้งที่ 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

ในความรู้สึกว่าไม่รู้ ครั้งหนึ่งเคยรู้สึกดีและแสวงหาความรู้ แต่วันนี้ความไม่รู้ ทำให้รู้สึกอ่อนล้า ท้อแท้ คล้ายๆ จะหมดไฟ อีกนัยหนึ่งเรากำลังสร้าง "ตัวตน"ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
จิตศิริน
เขียนเมื่อ

เหนื่อยบ้าง ท้อบ้าง แต่จะไม่ถอย 

ทุกสิ่งล้วนมีคุณค่าอยู่ในตัว ทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้

#ในวันที่ต้องสร้างพลังใจให้กับตัวเองความเห็น (3)

แน่นอนที่สุดค่ะ กำลังใจได้ส่งให้ไปแล้ว รับด่วนค่ะ

ขอบคุณทุกท่านสำหรับดอกไม้และกำลังใจค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
จิตศิริน
เขียนเมื่อ

แรงพลังในการเป็นผู้จัดการเรียนรู้ คือ การได้เห็นลูกศิษย์ได้มีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ อยากค้นหา อยากทำ 

ก้าวเล็กๆ ที่ได้ทำ แต่มันก็งดงามยิ่งนัก

ขอบคุณลูกศิษย์ที่ทำให้ได้เรียนรู้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
จิตศิริน
เขียนเมื่อ

การสร้างเงื่อนไขในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง 

ในหน้าที่ของ "ครู" เราไม่อาจปฏิเสธหรือกล่าวแย้งได้ว่า "ก็เด็กไม่สนใจเอง ก็เด็กไม่เรียนรู้เอง"

เพราะสิ่งสำคัญอยู่ที่ "เงื่อนไข" ที่ครูได้สร้างให้เกิดการเรียนรู้

หน้าที่ของครู คือ สร้างบรรยากาศ สร้างเงื่อนไขที่นำไปสู่การเรียนรู้

บันทึกจากความทรงจำ หลังเรียนรู้จากอาจารย์ปริญญา เทวานฤมิตรกุลความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
จิตศิริน
เขียนเมื่อ

ฉันชอบเขียนว่าฉันเรียนรู้

หลังการเข้าอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานสร้างสุข ฉันได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นมาว่าการเรียนรู้มี 3 ขั้น คือ เรียนรู้ เชื่อมโยง และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เทียบเคียงกับตัวเอง การเรียนรู้ของฉันยังอยู่เพียงขั้นที่ 1 ไปแตะๆ อยู่ขั้นที่ 2 บ้างในบางเรื่อง แต่ขั้นการเรียนรู้แล้วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสำหรับฉันมันยังไม่ชัดเท่าไหร่แฮะ แต่ฉันจะพยายามต่อไป ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
จิตศิริน
เขียนเมื่อ

แนวคิดการเรียนรู้

การเรียนรู้มี 3 ระดับ คือ 

1. รับรู้

2. เชื่อมโยง

3. เปลี่ยนแปลง

กระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริงจะต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง (รับรู้--> เชื่อมโยง--> เปลี่ยนแปลง)

 

บันทึกจากความทรงจำ หลังการเข้าร่วมหลักสูตรผู้จัดการงานสร้างสุขความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
จิตศิริน
เขียนเมื่อ

ทำอย่างไร เราจึงจะเข้าใจได้ถึงจิตใจผู้กระทำความรุนแรง

คิดเท่าไหร่ ก็คิดไม่ออก

เขาจะคิดได้ถึงความสูญเสียหรือไม่

-------------------

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ เห็นความสูญเสีย

เห็นเด็กต้องตาย เห็นเด็กเป็นเหยื่อความรุนแรง

น้ำตาไหล 

พยายามคิดในทางกลับกัน ผู้กระทำเขาคิดอย่างไร

ไม่เข้าใจ......ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
จิตศิริน
เขียนเมื่อ

องค์ความรู้เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ 

แต่ทัศนตคิคือสิ่งที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมได้

 

(แนวคิดจาก รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ)ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

จิตศิริน
เขียนเมื่อ

เรียนเพื่อรู้ กับ เรียนเพื่อสอบความเห็น (2)

ปัจจุบันเรียนเพื่อสอบมากกว่าหรือเปล่าครับ

ค่ะ เด็กเดี๋ยวนี้เรียนเพื่อสอบค่ะ แต่เราก็โทษพวกเขาไม่ได้นะคะ ระบบการศึกษาไทยนำพาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้น ก็ได้แต่หวังว่าคนเล็กคนน้อยอย่างพวกเรา จะได้เป็นฟันเฟืองเล็กๆ ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติค่ะ

จิตศิริน
เขียนเมื่อ

วันนี้รู้สึกดีกับตัวเอง

อยากขอบคุณครู อาจารย์ ทุกท่าน ที่ได้หล่อหลอมลูกศิษย์คนหนึ่งขึ้นมา

ขอบคุณชีวิต

ขอบคุณสรรพสิ่งความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

จิตศิริน
เขียนเมื่อ

ขอบคุณในความเป็นมนุษย์ ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้

องค์ความรู้คือสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่มนุษย์พึงมี

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือหัวใจของความเป็นมนุษย์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

จิตศิริน
เขียนเมื่อ

Vote No กับ No Vote แล้วแต่ละเลือกแล้วแต่จะคิดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

จิตศิริน
เขียนเมื่อ

สำหรับฉันแล้ว ฉันพบว่าในความเป็นปุถฺชนคนธรรมดานั้น

ไม่มีใครในชีวิตที่ฉันพบเจอ ที่จะดีได้อย่างสุดขั้ว และชั่วได้อย่างสุดขีด

แม้ในบางสิ่งที่ไปมองว่าเขาไม่ดี เขาก็อาจจะมีมุมดีที่เราไม่รู้

ฉันได้เห็นมุมดีๆ ได้เห็นด้านสว่าง ฉันรู้ว่ามันไม่อาจจะชดเชยหรือหักลบด้านมืดได้

แต่ใจของฉันก็ภาวนา ให้ด้านสว่างนั้นเปล่งแสงที่สดใส และช่วยให้ด้านมืดนั้นได้กระจ่างขึ้นมา

 

ในวันที่ได้ทดลองฟังเสียงการเรียนรู้ของตัวเอง

 

9 มกราคม 2557ความเห็น (1)

จิตแต่ละขณะคิดไม่เหมือนกันครับอาจารย์…พระท่านสวดในอภิธรรมบทพระสังคิณีประกอบด้วย…กุศล…อกุศล…อัพยากฤต แปลว่า ดี…ชั่ว…ไม่ดีไม่ชั่ว…คนเราก็เช่นกันบางครั้งก็คิดดี บางครั้งก็คิดชั่ว บางครั้งก็เหม่อลอยเฉื่อยชา…พระสายกรรมฐานท่านมักเทศน์สอนเป็นคำคล้องจองว่า…จิต บางทีก็เป็นพระ บางขณะก็เป็นมาร บางอาการก็เป็นพรหม บางอารมณ์ก็เป็นเปรต บางเหตุเป็นมนุษย์ บางทีต่ำสุด เป็นถึงสัตว์เดรัจฉาน…พวกที่ฆ่าคนได้ ข่มขืนคนได้นี่ จิตขณะนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วครับอาจารย์…ใจ่เก่า

จิตศิริน
เขียนเมื่อ

แท้ที่จริงแล้วเราไม่ได้ต่อสู้กับอะไรภายนอกเลย

เราต่อสู้กับภายในใจของเราเองต่างหากความเห็น (2)

ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว

จิตศิริน
เขียนเมื่อ

สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของฉันในวันนี้

ฉันระลึกได้ว่าเพื่อนก็คือเพื่อน

แม้สิ่งขัดแย้ง สิ่งแตกต่างจะเกิดขึ้น

เธอจะยังเป็นเพื่อนฉันตลอดไป

 

แด่เพื่อนของฉันความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

จิตศิริน
เขียนเมื่อ

สุขเกิดขึ้น

เมื่อใจเราคิดดี

เมื่อเราทลายกำแพงแห่งตัวตนไปได้

เมื่อนั้นสุขจะบังเกิด

 

คิดได้เมื่อเช้า...ยังโชคดีที่จำได้ ;)ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

จิตศิริน
เขียนเมื่อ

หายหน้าจาก GotoKnow  ไปหลายวัน กลับมาอ่านบันทึกของดร.ธวัชชัย

"ผมโคตรรวย" ยิ้มได้ สุขเล็กๆ บังเกิดอีกครั้งความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท