ตัดต้นไม้สองข้างทางที่สายไฟผ่าน : ทำลายต้นไม้และภูมิทัศน์ความเห็น (0)