การศึกษาดูงาน "มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่ ๑๑" ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรีในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมานั้นทางสาขาวิการพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของสาขาการพัฒนาชุมทั้งสามห้องไปศึกษาดูงาน "มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่ ๑๑" ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา นั่นก็คือศาสตร์ในการทำเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น ซึ่งในงานนี้ก็จะมาภาคีเครื่อข่ายในการพัฒนาและการทำเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ว่ากลุ่ม องค์กร นักวิชาการด้านการเกษตร คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างทั่วประเทศมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอผลงานต่างที่ได้ร่วมกันทำ


ซึ่งในช่วงเช้าเมื่อทางคณะนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมไปถึงยังสถานที่จัดงานก็ได้เข้าไปร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่ ๑๑" ซึ่งในพิธีเปิดนั้นก็จะมีแกนนำผู้ก่อตั้ง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง และผู้ที่เกี่ยวของผู้หลักผู้ใหญ่ในภาคีเครือข่าย ขึ้นกล่าวประเจตนารมณ์และความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานในปีนี้และร่วมกันน้อมรำลึกถึง "องค์พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิภลอดุลยเดชมหาราช" เพื่อเป็นประกาศเจตนารมฌ์ว่าจะสานต่อ "ศาสตร์ของพระราชา"

(อ.ยักษ์กับพี่แพนเค้ก ขนะเข้าร่วมพิธีเปิด)

(บรรกาศของผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน "มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่ ๑๑")


(ท่านอจารย์เข้มอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำได้ขึ้นมาเป็นพิธีกรในช่วงเช้า)


Messenger.MP4 >>> (ลิ้งค์วีดีโอบรรยากาศชองงานที่ทางกลุ่มของเราได้บันทึกเอาไว้)https://www.facebook.com/Thamturakit/videos/1275262639216185/ >>> (ลิ้งวีดีโอบรรยากาศพิธีเปิดงานซึ่งได้มาทางเฟสบุ๊คจากเพจมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ)


และเมื่อเสร็จจากพิธีเปิดในช่วงเช้าแล้วทางกลุ่มเราก็ได้เดิมชมบรรยากาศภายในงานเพื่อศึกษาพื้นที่ของศูนย์และหาความรู้จากซุ้มต่างๆที่ได้นำมาจัดแสดง


(แผนที่ทั้งหมดของศูนย์ซึ่งจะบอกว่าจุดไหนมีกิจกรรมอะไรให้ศึกษา)ธนาคารขยะ

เป็นซุ้มที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ ประเภท และประโยชน์ของการคัดแยกขยะ ให้กับผู้ที่เข้ามาชมในซุ้มก็จะกล่าวถึงที่มาของปัญหาเกี่ยวกับขยะและทำไมถึงต้องจัดทำขบวนการขยะกูโลกขึ้น

ในส่วนของประเภทขยะนั้นก็แยกได้ดังนี้

1.ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ คือ ขยะเน่าเสีย ย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้

2.ขยะรีไซเคิล คือ ของเสียบรรจุภรรท์ หรือวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้เช่นแก้ว กระดาษ กระป๋อง เป็นต้น

3.ขยะอันตราย คือ ขยะที่ปนเปื้อนสารอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์

4.ขยะทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นที่นอกเหนือจากข้างต้นมีลักษณะย่อยสลายยาก ไม่เหมาะนำมาใช้ใหม่ เช่น ถงกับข้าว โฟมใส่อาหาร ถุงพลาสติก


(ป้ายขบวนการขยะกู้โลก)

ขยะแต่ละประเภทนั้นเมื่อนำมาจำแนกหรือคักแยกก็จะมีชนิดของตัวมันเองย่อยออกไปอีก เช่น ขวดแก้วก็จะมีขวดแก้วใสและขวดแก้วสี ซึ่งราคาที่นำไปขายต่อก็จะแตกต่างกัน

(การคัดแยกชนิดของขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด)ฅนเอาถ่าน

ในฐานนี้จะเป็นการพูดถึงการเผาถ่าน และประโยชน์ของถ่าน อีกทั้งยังมีการสาธิตวิธีการเผ่าถ่านอีกด้วย


(ป้ายความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับถ่าน)


ประโยชน์ของถ่านแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

1.ถ่านหุงต้ม

2.ถ่านดูดกลิ่น

3.ถ่านปรับสภาพดิน

4.ถ่านเพื่อสุขภาพ


(ป้ายบอกประโยชน์ของถ่าน)


(ป้ายบอกขั้นตอนการดูดควันและการทำน้ำส้มควันไม้)


(เจ้าหน้าที่สาธิตวิะ๊การเผาถ่าน)


(ถังเผาถ่านแบบเคลื่อนย้ายได้)


ครอบครัวสุขใจ 1 ไร่แก้จน

ในส่วนนี้จะเป็นการแนวคิดเศรฐกิจพอเพียงมาใช้บนพื้นที่ 1 ไร่ โดยด้านในก็การทำการเกษตรรูปแบบต่างภายในเนื้อที่ 1 ไร่ ซึ่งทำแล้วจะทำให้ที่ดินผืนนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด ภายในก็จะมีการห่มดิน เพื่อช่วยคุมดินปรับสภาพหน้าดินไม่ให้แข็งกระด่างและมีความชุ่มชื่นตลอด


(ตัวอย่างการห่มดิน)

และยังมีการทำหลุมขนมครกเป็นจุดๆในพื้นที่ หลุมขนมครกจะช่วยในการกักเก็บน้ำเพื่อสร้างความชุมชื้นให้กับผืนดินและยังสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในยามแล้งอีกด้วย

ืิ

และในพื้นที่ 1 ไร่นั่นยังประกอบไอ้ด้วยพืชผักและต้นไม้นานาชนิดที่ใช้ประโยชน์และเก็บกินได้ทั้งนั้นอีกทั้งยังมีการเลี้ยงหมูหลุมและไก่ไข่อีกด้วยโรงเรียนชาวสวน เกษตรอินทรีย์ วิถีคนจันท์

โรงเรียนชาวสวนนั้น จะเป็นการให้ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์และจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรขางชาวจังหวักจันท์บุรี ซึ่งเมืองจันท์บุรีนั้นขึ้นชื่ออยู่แล้ว่าเป็นเมืองแห่งผลไม้

(ผลผลิตทางของซุ้มโรงเรียนชาวสวนที่นำมาโชว์และจำหน่าย)


บ้านไก่อารมณ์ดี


เป็นการนำผลิตผลจากการเลี้ยงไก่แบบปล่อยมาให้ชมว่ามีคุณภาพพอๆกับไก่ฟาร์ม(วิธีการให้อาหารสำหรับไก่)


และในงานก็ยังมีผลผลอตทางการเกษตรอีกมากมายที่นำมาวางจำหน่ายและให้ความรู้อีกมากมาย

(การนำหอมแดงของสมาชิกในเครือข่ายมาจัดจำหน่าย)


(การแปรรูปอัญชัญและกระเจี๊ยบเป็นผลิตภัณท์ต่างๆ)


(ผลภัณท์แปรรูปต่างๆที่ทำมาจากผลไม้)


และในการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ทางกลุ่มเราได้รับความรู้ใหม่มากมายเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรในรูปแบบต่างๆทั้งนี้ความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมดนี้ทางกลุ่มของเราจะไปใช้และแบ่งปันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่ศูนย์ได้ตั้งเป้าหมายไว้


ทางกลุ่มของพวกเราขอขอบคุณครับบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษา การจัดการขยะ ชุมชนเมืองสวนตะไคร้ความเห็น (0)