การประชุมคณะทำงานศาลเจ้าเพื่อวางแผนการจัดงานประจำปีศาลเจ้า ซำซัวก๊กอ๊วง ซอยตรอกโรงธูป (ครั้งที่3)

ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษา: กลุ่มการจัดการศาลเจ้าซำซัวก๊กอ้วง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การประชุมคณะทำงานศาลเจ้าเพื่อวางแผนการจัดงานประจำปีศาลเจ้า ซำซัวก๊กอ๊วง ซอยตรอกโรงธูป

จากความเดิมตอนที่แล้วที่ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของศาลเจ้ากันแล้ว ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ได้ลงพื้นที่ไปพบกับเหล่าบรรดาคณะกรรมการศาลเจ้าแห่งนี้ ซึ่งในครั้งนี้จะมีการร่วมวางแผนการจัดงานประจำปีของศาลเจ้าว่าควรจะเป็นไปในทิศทางใด ควรจะมีพิธีกรรมอะไรบ้าง ก่อนอื่นเราจึงร่วมพูดคุยเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการและคณะกรรมการผู้ร่วมดูแลศาลเจ้าแห่งนี้ จึงทำให้ได้ทราบว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีการจัดการแบบไม่เป็นทางการแต่จะเป็นในรูปแบบความสัมพันธ์ฉันพี่น้องโดยที่คนในชุมชนสามารถเข้ามาใช้สถานที่หรือหยิบยืมอุปกรณ์ไปใช้ได้อาทิ เช่น จาน ชาม แก้ว โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้นซึ่งล้วนแล้วแต่มาจากการจัดสร้างของศาลเจ้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องไทย-จีนที่อาศัยอยู่ในชุมชนและไว้ใช้ประโยชน์ในงานประจำปีของศาลเจ้า นอกจากนี้ก็ได้ทราบถึงรายรับ-รายจ่ายของศาลเจ้า รายรับส่วนใหญ่นั้นจะมาจากการจัดงานประจำปีซึ่งจะมีประชาชนมาร่วมทำบุญ และส่วนหนึ่งก็มาจากการตั้งตู้รับบริจาคภายในศาลเจ้าเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญ ส่วนในเรื่องของราจ่ายของศาลเจ้านั้นมีรายจ่ายจำเป็นก็คือ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าทำนุบำรุงศาลเจ้าเป็นต้น และอีกหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการศาลเจ้านั้นก็คือ เหล่าคณะกรรมการศาลเจ้านั่นเอง จากข้อมูลทำให้ทราบว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันศาลเจ้าแห่งนี้มีบุคคลหลายท่านด้วยกันที่ทำหน้าที่ต่างๆดังต่อไปนี้

อดีต

 • คุณสุนทร แก้วพิจิตร (ดำรงตำแหน่งประธานศาลเจ้าคนแรก)
 • คุณบักจุ้ย แซ่ลิ้ม (ดำรงตำแหน่งผู้จัดการศาลเจ้า)

ปัจจุบัน

 • นายชัยรัตน์ ลี้ไพบูลย์ (เม้ง)ประธานกรรมการ
 • นายปณต เจนกิจณรงค์ (เก่ง) รองประธานคนที่ 1
 • นายวิรัตน์ ยิ้มสุขไพฑูรณ์ (ป๋วย) รองประธานคนที่ 2
 • นายณัฐวุธ อนุชิตอารมณ์ (วุธ) เลขานุการ
 • นายสุชาติ เจนกิจณรงค์ (หนุ่ม) เหรัญญิก
 • นายสมเกียรติ อินเหี้ยน (เกียรติ) ประชาสัมพันธ์
 • นายบักฮ้อ ลีพิสิษฐ์สกุล (ฮ้อ) ปฏิคม
 • นายทวีสิน ปฐมรัตนศิริ (คิม) กรรมการ
 • นายกมล จิตต์เจนการ (เตี้ย) กรรมการ
 • นายจ่งง้วน แซ่ลิ้ม (ง้วน) กรรมการ
 • นายฮังเคี้ยง แซ่จัง (เคี้ยง) กรรมการ
 • นายสุรพล ทองน้อย กรรมการ

จากกการประชุมในครั้งนี้คณะกรรมการได้ลงความเห็นกันว่าจะยังคงไว้ซึ่ง พิธีกรรมและกำหนดการตามแบบเดิมเช่นเดียวกับทุกๆปีที่เคยเป็นเพื่อความสะดวก เรียบง่ายในการบิหารจัดการและคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของศาลเจ้าจีนแห่งนี้เนื่องจากศาลเจ้าแห่งนี้มีการบริหารจัดการแบบพี่น้องช่วยกันดูแลจึงไม่มีกำหนดการที่เป็นทางการ แต่จะสร้างกำหนดการที่ทุกคนต่างเข้าใจตรงกันเป็นอย่างดี

งานประจำปีจะจัดขึ้นในทุกๆปีในช่วงเดือนมีนาคม โดยจะจัดเป็นระยะเวลา 3 วัน 3 คืน และในปี2560 นี้จัดในวันที่ 21-23 มีนาคม ตลอดงานจะมีการแสดงมหรสพคือ การแสดงงิ้ว นอกจากนี้นี้ยังเป็นวันรวมพลคนไทยเชื้อสายจีนที่เดินทางมาร่วมพิธีกรรมการไห้บูชาเทพเจ้าภายในศาล และในวันสุดท้ายของงานจะมีการร่วมรับประธานอาหารด้วยกันรวมถึงมีการร่วมทำบุญกับศาลเจ้าโดยทางกรรมการศาลเจ้าจะจัดชุดผลไม้ที่ทางศาลเจ้าใช้ไหว้เทพเจ้ามาเป็นผลไม้มงคลให้แก่ผู้ที่ไปร่วมงานพร้อมกับลอตเตอรี่ 1 คู่ เพื่อลุ้นรางวัลและรับความเป็นสิริมงคลกันอย่างถ้วนหน้า (เป็นความสมัครใจของประชาชนในการช่วยทำนุบำรุงศาลเจ้า)ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศาลเจ้า(28 /02/2560 : เวลา 9.30น.-11.00น.)

ผู้ให้ข้อมูล : คุณชัยรัตน์ ลี้ไพบูลย์(เฮียเม้ง) ประธานกรรมกา คุณปณต เจนกิจณรงณ์(เฮียเก่ง)รองประธาน

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน : คุณณัฐวุธ อนุชิตอารมณ์ ที่ปรึกษาคณะวิจัย และ นักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(คณะวิจัย)

เมื่อเราได้ทราบถึงกำหนดการคร่าวๆของงานประจำปีแล้วก็จึงมาพูดคุยทำความรู้จักกับหัวใจสำคัญของงานเลยก็ว่าได้ ซึ่งก็คือ มหรสพการแสดง “’งิ้ว” นั่นเอง คณะกรรมการได้เล่าให้ฟังว่าเป็นความเชื่อที่ว่างิ้วเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะเชื่อกันว่าถ้าปีใดขาดอาจเกิดอัคคีภัยจึงเป็นพิธีกรรมสืบทอดกันมาว่า งานประจำปีศาลเจ้าต้องมีการแสดงงิ้ว และในการติดต่อคณะแสดงงิ้วนั้นไม่ใช้ง่ายๆเหมือนกับติดต่อวงดนตรีทั่วๆไป คือ จะต้องติดต่อกันข้ามปีเนื่องจากงานประจำปีมักจะมีวันเวลาใกล้เคียงกันและ ในปัจจุบันคณะงิ้วก็มีน้อยเต็มที นอกจากนี้ยังได้เกร็ดความรู้อีกว่าช่วงเทศกาลถือศีลกินเจราคาการว่าจ้างจะสูงกว่าปกติ และทุกครั้งที่จะติดต่อคณะงิ้วจะต้องติดต่อไปที่ “คนตีงิ้ว” หรือผู้ประสานงานนั่นเอง

ภาพตัวอย่างการแสดงงิ้ว ก.ปั้นมณี (2007-05-30)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรณีศึกษา:กลุ่มการจัดการศาลเจ้าซำซัวก๊กอ้วงความเห็น (0)