สัมผัสสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ แหล่งเรียนรู้ เชิดชูกระทำความดี ตอบแทบคุณแผ่นดิน และสันทนาการ


สัมผัสสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

แหล่งเรียนรู้ เชิดชูกระทำความดี ตอบแทบคุณแผ่นดิน และสันทนาการ

ส.อบจ.พาเที่ยวฉบับนี้ พี่อภิชิต ทิพย์มณี ส.อบจ.สงขลา เขต 4 จะพาเราไปเที่ยวสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรมติณสูลานนท์ กันอยู่บริเวณเชิงสะพานติณสูลานนท์ เกาะยอ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ถือแหล่งพักผ่อน นันทนาการที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศยกให้เป็นสถานที่พักผ่อนที่สวยที่สุดในภาคใต้

ถึงกันแล้วเราก็เดินชมบรรยากาศรอบนอกกัน นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์หลายบัสทะยอยเข้ามาในบริเวณและมีโรงเรียนที่นำนักเรียนมาทัศนศึกษาก็ทะยอยกันเข้ามาอีกหลายคันรถบัส แถมมาวันนี้มีกลุ่มสตรีจากอำเภอจะนะมาฝึกอบรมกันด้วย บรรยกาศก็เลยคึกคักเป็นพิเศษ เห็นรถรางนำนักท่องเที่ยววิ่งสวนกันไปมาในบริเวณ ซึ่งทางสวนประวัติศาสตรืได้เตรียมไว้บริการ

พี่อภิชิต บอกว่าที่นี้อบจ.สงขลาสนับสนุนในหลายกิจกรรมเพราะถือว่าเป็นมูลนิธิไม่ผิดกฎของสตง. จุดแรกที่เราจะไปชมและเก็บภาพกัน คือรูปเหมือนพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พี่อภิชิต เล่าให้ฟังว่า ปี 2536 สภาตำบลเกาะยอและพระกิตติมงคลพิพัฒน์อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรานีร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดสงขลา โดยความเห็นชอบของสภาตำบลและสภาท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสงขลา พร้อมใจกันเสนอแนวคิดที่จะสร้างรูปเหมือนของฯพณฯ พลเอปเปรมม ติณสูลานนท์ เพื่อเชิดชูเกียรติเปรียบเสมือนเป็นแบบหรือสัญลักษณ์ของปูชนียบุคคลแห่งความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในการกระทำความดี รูปเหมือนนี้หล่อด้วยสำริดขนาด 2 เท่าของตัวจริงออกแบบโดย นายสาโรช จารักษ์ และนายชิน ประสงค์ ผู้ปั้นคืออาจารย์เศวตร เทศธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

สายลมที่พัดอ่อนๆจากมาจากชายทะเล ทำให้บรรยกาศวันนี้สดชื่นเป็นพิเศษ มองไกลออกไปเห็นแนวหมู่บ้านชาวประมงฝั่งสิงหนคร มีชาวประมงกำลังออกเรือหาปลา และตลอด 2 ข้างทางเดินมีต้นเฟื้องฟ้าเป็นแนวเป็นแถวตลอดเส้น กำลังออกดอกสีม่วงสดใส สลับสีแสด สีเหลือง ในใจผู้เขียนคิดว่าน่าแปลกอยู่ จนกระทั่งมาเจอป้ายที่ระบุว่าที่สวนประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นแหล่งรวมรวบพันธุ์เฟื้องฟ้าจากทุกสายพันธุ์ทุกสีในภาคใต้ ทำให้ที่นี่กลายกลายเป็นแหล่งรวมเฟื้องฟ้าสีแปลกตาที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

เดินกันจนกระทั่งมาถึงริมทะเลสาบสงขลา สวนประวัติศาสตร์มีอาณาเขตเกือบทุกด้านจรดทะเลสาบสงขลา เจอชาวประมงพื้นบ้านกำลังวางกัดจับปลา มีปลากระบอกด้วยเป็นความรู้ใหม่สำหรับผู้เขียนทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งปลากระบอกที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลา พี่เขาบอกว่าแกงส้มอร่อย มัน แต่วันนี้ดวงพี่เขาไม่ดีเท่าไหร่ได้ปลาน้อยกว่าทุกวัน

สะพานติณสูลานนท์ทอดยาวไกล ทีมงานเรากำลังเดินไปยังตึกใหญ่ เจอเจ้าหน้าที่ บอกว่าวันนี้คนที่จะมาให้ข้อมูลและนำทีมงานเราชมคือ นาย............ รองผู้อำนวยการ หลังจากแนะนำกันเสร็จ

นาย........ ก็พาเราชมตามจุดต่างๆ พร้อมเล่าประวัติที่มาให้ฟังว่า สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลาเป็นสถานที่ที่ชาวสงขลาและผุ้มีจิตศรัทธาในคุณงามความดีความเสียสละของฯพณฯพลเอกเปรม ติศสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษร่วมมือกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ โดยสร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นสถนที่ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ

ปัจจุบันปรับปรุงเป็นหอประวัติพลเอกเปรมติณสูลานนท์ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบเป็นสวนสาธารณะ แหล่งเรียนรู้ค่ายพักแรก เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา

สวนประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 150 ไร่ บริเวณเชิงสะพานติณสูลานนท์ หมู่ที่ 2 ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 เป็นหอประวัติพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นอัตชีวประวัติ ตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งขึ้นเป็นรัฐบุรุษและประธานองคมนตรี ซึ่งจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และยังถ่ายทอดปรัชญาความคิดของฯพณฯ ซึ่งเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของชาวไทยเป็นอย่างดี

ส่วนที่ 2 ในโซนนี้มีเป็นประติมากรรม “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ตามแนวคิด ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษมีปณิธานอยู่ในใจที่กล่าวถึงอยู่เสมอว่าประชาชนคนไทยทุกคนเกิดมาบนแผ่นดินนี้จะต้องทำสิ่งที่ดีงาม ทำคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน

ประติมากรรม”หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความซื่อสัตย์และความจงรักดีสู่แผ่นดิน มีเตาเผากระเบื้องโบราณซึ่งสื่อให้เห็นถึงการประกอบอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านแถบเกาะยอนอกจากนี้มีสวนพฤกษศาสตร์ มีการปลูกพันธ์ไม้ต่างๆ ทั้งพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและพันธุ์ไม้หายาก และยังรวมถึงพันธุ์ไม้ทั่วไป ทั้งนี้เพื่อการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และเพื่อความความร่มรื่นสวยงาม

และโซนสุดท้ายที่เราเดินกันวันนี้คือป่าชายเลน ซึ่งมีสะพานให้เดินชม เป็นคลองชื่อว่า คลองวงที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาและได้รับอิทธิพลจากน้ำขึ้นและน้ำลงจากทะเลสาบที่เชื่อมต่อกับทะเลน้ำเค็ม ทำให้คลองวงในบริเวณนี้มีสภาพน้ำกร่อย จึงเป็นปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ อีกทั้งในป่าชายเลนยังเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนอีกด้วย

จบทริปนี้ ได้ยินรองผอ. บอกว่ารอบๆ สวนประวัติศาสตร์จริงๆแล้ว ไม่อนุญาตให้ชาวประมงมาหาปลาใกล้ๆ วันนี้ได้นอกจากผ่อนคลายแล้วยังได้ความรู้อีกมากมาย ขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สวนประวัติศาสตร์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้การทำงานครั้งนี้ราบรื่นและเสร็จเรียบร้อยไปด้วยดี

หมายเลขบันทึก: 625433เขียนเมื่อ 8 มีนาคม 2017 16:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มีนาคม 2017 16:45 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี