เรื่องที่ 4

ห่านกับไข่ทองคำ

ชาวนาคนหนึ่งเลี้ยงห่านไว้กินไข่เขาเก็บไข่มากินทุกวัน เช้าวันหนึ่งขณะเก็บไข่ห่าน เขาพบว่ามันเป็นสีเหลืองอร่าม เมื่อจับดูจึงรู้ว่าว่ามันเป็นไข่ทองคำ ทุกเช้าห่านจะไข่ออกมาวันละฟอง เขาจึงทยอยขายไข่นั้นจนร่ำรวย อยู่มาวันหนึ่ง เขาเกิดความโลภ จึงจับห่านผ่าท้อง หวังว่าจะเจอไข่มากกว่าเดิม เมื่อเขาเปิดออกดูกลับพบแต่ความว่างเปล่าในท้องของห่านตัวนั้น

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า โลภมากลาภหาย

The Goose With The Golden Egg

A farmer raise the goose for eat eggs. He kept eating eggs every day. One morning, while he keep a goose egg. He saw it was golden color. When he catches it so he knows that is the golden egg. Every morning, a goose egg is coming out daily. He sells eggs as lucrative. One day, His greed and ripped up paunch of a goose because he hope to see more of the same eggs. When he opened, he fined the emptiness in the stomach of the goose.

Moral of the story: Beware lest you lose from greedy.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแปลบทความ 15 เรื่องความเห็น (0)