มันสำปะหลังปี 2559/60

กำแพงเพชร มันสำปะหลังที่ขุดปี 2559/60 นี้ หัวเน่ามาก ส่วนใหญ่เป็นมันข้ามปี ปี 2559 นี้ฝนไม่มากเท่าปี 2554 แต่ก็เน่ากันทุกแปลง ทุกพันธุ์ เป็นคำพูคของชาวไร่มันแถวอ. เมือง อ. คลองขลุง พูดกันว่ามันข้ามปี ปีนี้ใครได้เกิน5 ตันก็เก่งแล้ว เกิดทุกพันธุ์ แปลงจะอยู่ในที่สุูงหรือที่ต่ำก็เน่า แถมมีความเห็นเล็ก ๆ ว่าเกิดจากสารเคมีที่ใช้?? จากทำฝนหลวงตกค้าง --- ผู้เขียนเองก็รู้สึกคัดค้านเมื่อได้ฟัง แต่จะว่าไปแล้วสภาพอากาศบ้านเรามีฝุ่นละอองปนเปลื้อนมาก ทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่องยนต์ทั้งบนถนนและอากาศ ทำให้คนที่อายุเลย 60 แสดงความรู้สึกถึงความแตกต่างของสภาพอากาศในอดีตและปัจจุบัน และส่งผลเสียต่อการทำการเกษตรบ้านเราอย่างมาก

สังเกตเห็นว่ามีเชื้อราขาวเต็มไปหมดก่อนที่จะเน่า และยังสังเกตุว่ามีบางส่วนเป็นเห็ดก้อนนุ่มๆ สีเหลืองๆ

สภาพที่เป็นป่ามาก่อนที่จะมีการแพ้วถางทำไร่มันสำปะหลังในปัจจุบัน คงไม่มีใครคาดคิดว่าจากป่าชื้นจะกลายเป็นที่โล่งได้ในปัจจุบัน หากสักเกตุดีๆในพื้นที่จะเป็นต้นไม่ใหญ่มีพรรณไม่ที่เกาะตามต้นไม่ที่ปกติจะพบเห็นเฉพาะในป่ายังพอมีให้เห็นบ้างก็ลองเดาว่าสภาพในอดีตเป็นเช่นไร

โคราช ที่เสิงสางต้นตอที่มาของโรครากเน่าโคนเน่า ปัจจุบันเกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นที่ทำรายได้ดีกว่าและหลากหลายมากขึ้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ มันสำปะหลังความเห็น (0)