วันนี้เป็นการโยนหินถามทางนะครับ.....ผมสังเกตว่า Blogger ที่เขียนบันทึกใน GotoKnow ที่มีชื่อลงท้ายด้วย....ลักษณ์มีหลายท่าน เท่าที่นึกออกตอนนี้

    3 ท่านแรกอยู่ใน "ชมรมสุดคะนึง" ครับ

  • สมลักษณ์
  • วิไลลักษณ์ และ
  • ศุภลักษณ์

     อีก 1 ท่าน อยูใน สคส.

  • ฉันทลักษณ์

     มีท่านใดอีกโปรดแสดงตนนะครับ......เผื่อจะตั้งชุมชน..."นิยมลักษณ์" ครับ....