คุณพิชญานนท์ (พี่แหม่ม) เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ได้พูดคุยกับผมว่าจะให้ช่วยไปเป็นวิทยากรกระบวนการให้ที่สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยฯ ผมรับปากพี่แหม่มด้วยความเต็มใจ วันนี้ผมทำ KM แล้วรู้สึกผมพบกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้น และมีความสัมพันธ์ที่ดี มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ทำ KM แล้วทำให้มีความสุขครับ

    ผมได้รับหนังสือเชิญ ดูจากกำหนดการแล้ว หัวปลาของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นเรื่อง การวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนางาน หัวข้อน่าสนใจครับ แต่เรื่องการวิจัยสถาบัน อาจจะไม่แข็งแรงพอสำหรับสายสนับสนุนทุกคน (คิดไปเอง) และทราบว่าการจัดกิจกรรม KM นี้เป็นครั้งแรก ทำให้ผมต้องเรียนรู้ก่อนทำกิจกรรม (BAR)
พยายามโทรศัพท์พูดคุยกับพี่แหม่ม เพื่อทำให้หัวปลาอร่อย และทุกคนมีเรื่องอยากจะเล่า เลยมีการปรับเปลี่ยนเป็นเรื่อง ของการประกันคุณภาพ ผมก็พยายามคิดต่อไปว่าจะกำหนดหัวปลาเรื่องอะไรดีนะ (เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับ ที่ไปช่วยเขากำหนดหัวปลา) ที่ทำให้ทุกคนได้มีเรื่องเล่ากันทุกคน และเป็นการฝึกทักษะการเล่าเรื่องออกมาจากใจ (Storytelling)

    นึกปิ๊ง ...คิดมาได้ก่อนไปว่า อ้อ ! เอาเรื่องจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน เป็นเรื่องเล่าความประทับใจในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยยกความดีงามของเขามาเล่า 1 คน ผมนำตัวอย่างเรื่องเล่าของรศ.มาลินี และผม ที่เคยบันทึกใน Blog ให้ผู้เข้าร่วมดูเป็นตัวอย่าง

       ทำให้บรรยากาศในการเล่าสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เต็มไปด้วยความสุขครับ เพราะบางกลุ่ม คนที่อยู่ในกลุ่มก็ได้รับการชื่นชมให้เป็นบุคคลที่เข้าประทับใจในเรื่องจิตสำนึกคุณภาพในการปฎิบัติงาน ซึ่งบุคคลที่ได้รับการชื่นชมมีตั้งแต่พนักงานขับรถ ไปจนถึงท่านคณบดี
ครับ


                                                                                       บอย สหเวช
                                                                                       23 พ.ย. 49