170227-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Catsup & ketchup

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.02.26

Ref.#596218


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “catsup”

(เน้น พยางค์ แรก) ว่า “KAT-suh p” หรือ ”KECH-uh p”

Cambridge English Dictionary

อธิบาย การสะกด “catsup” เป็นแบบ US English

ใน British English ใช้สะกดว่า “ketchup”

และ สะกดว่า “tomato ketchup” ได้ด้วย

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายการสะกด “catsup” ว่าเป็นแบบ อเมริกัน

แต่การเขียนที่นิยมของนักเขียนเคร่งครัดใช้ “ketchup”

ที่แสดงถึง “sauce แบบต่างๆ” ใช้รับประทานกับ “เนื้อ และปลา”

และ WordWeb

ให้การสะกดแบบ ไม่เป็นมาตรฐาน ได้อีกว่า “cetchup”

ทุกคำ มีความหมายอย่างเดียวกัน

คือเป็น “ซอสข้น ทำจากมะเขือเทศ มีส่วนผสมเครื่องเทศบ้าง”

Collins Dict. บอกว่า มีต้นรากจากภาษาจีน (Amoy) หมายถึง

“brine of pickled fish”

แต่ “Webster Dict.” บอกว่ามี

ต้นรากจาก “Malay” หมายถึง “Fish sauce”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)