โครงการ "ธรรมะธรรมทาน เพื่อสังคมปล่อยวาง" ... ตอนที่ ๑๗ "เลือกได้ไม่ให้ทุกข์"
cr : http://www.athingbook.com/shop/product/view/id/000..............................................................................................................................


หนังสือเล่มนี้ให้คำนิยามคำว่า "บัณฑิต" กับ "คนพาล" ได้อย่างลึกซึ้งและถึงแก่นธรรม
อ่านจบแล้วก็อยากแชร์ ....

บุญรักษา ทุกท่านครับ ;)...


...........................................................................................................................


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หอมกลิ่นหนังสือความเห็น (4)

-สวัสดีครับอาจารย์

-ตามมาอ่านธรรมะ

-อบอุ่นใจ ณ ที่นี่

-อิ่มท้อง ณ บ้านเรา ขอรับ 55


เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ คุณเพชร เพชรน้ำหนึ่ง ;)...

เขียนเมื่อ 

ชอบคำว่า

"เลือกคบตัวเองในแบบไหน"

ชวนคิดตามจริงๆ ครับ

เขียนเมื่อ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ คุณ แผ่นดิน ;)...