(52) เรื่องดีดีที่ลำดวน

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(52)

วันอังคารที่ 21

ที่พักที่ทาง รพ.ลำดวนจัดหาให้ค่อนข้างสัปปายะ สะอาดและกว้างขวางทั้งคืนจึงพักได้และสามารถปฏิบัติภาวนาได้ การได้รับการดูแลดั่งพี่น้องนำมาซึ่งความอบอุ่นใจเสมอ การได้เจอผู้คน คือ การได้ฝึกจัดการอัตตาของตนเอง

วันนี้เป็นการเรียนรู้รอบที่สามของรุ่นที่สองของเครือข่าย R2R รพ.ลำดวน เป้าหมายการเรียนรู้รอบนี้คือ การฝึกฝนการตกผลึกในงานตนเองผ่านการทำ Success Story Sharing ในรูปแบบของ TEDtalk ผู้ฟังเน้นการทำ Reflection แทนการทำ comments คำพูดของท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิชยังคงก้องอยู่ในใจ "การทำ Reflection คนฟังต้องจิตไม่ตก ไม่เกิดสภาวะหดหู่ใจ ฟังแล้วต้องเกิด Inspiration

ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้วันนี้จึงเป็นการฝึกฝนทั้งผู้พูดและผู้ฟัง ขณะเดียวกันเป็นการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยพลังใจด้านบวก

ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นดำเนินไปตามความคาดหมาย คนตัวเล็กตัวน้อยได้กล้าก้าวไปสู่การเรียนรู้และดำเนินไปแบบประคับประคองจูงมือกันไป แค่คนหน้างานตัวเล็กๆ กล้าก้าวขึ้นเวทีเพื่อ TEDtalk เพียงแค่นี้สำหรับตัวเองก็ถือว่าประสบความสำเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้

สิ่งที่ประทับใจในตนเองคือ จากที่คาดว่าจะมีผู้นำเสนอเพียง 8-9 เรื่องกลับมีคนมาแจ้งชื่อขึ้นเสนออย่างมากมายวันแรกก็เกือบยี่สิบเรื่องแล้ว

จิตใจชุ่มช่ำกันดีมากและเกิดเบิกบานใจ จิตไม่ตกไม่หดหู่ใจ

21-02-2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)