ความรู้เล็กน้อย ๆ เกี่ยวกับยาต้านไวรัสชนิดใหม่ที่กำลังจะนำมาใช้ภายในปีนี้

 Tenofovir Disoproxil Fumarate  (Viread®) เป็นยาต้านไวรัส HIV ได้รับการรับรองจาก US FDA ในปี พ.ศ. 2544 และกำลังจะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยในปลายปี พ.ศ. 2549 จัดอยู่ในกลุ่ม Nucleotide reverse transcriptase inhibitor (NtRTI) มีข้อบ่งใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสชนิดอื่น ๆ ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV-1  เมื่อยาเข้าไปสู่ร่างกายถูกเปลี่ยนเป็น Tenofovir diphosphate ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์  จะมีการขับออกทางไตดังนั้นต้องมีการปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไตที่มีการทำงานของไตผิดปกติในระดับรุนแรง เชื่อว่าจะมี mitochondria toxicity ที่น้อยกว่ายากลุ่มเดิม ยานี้สามารถให้ร่วมกับยากลุ่ม NRTI , NNRTI และ PI ได้ โดยอาจมีปฏิกิริยาระหว่างยาบ้างเช่น Didanosine และ Atazanavir เป็นต้น  ขนาดยาที่ใช้คือ 300 mg วันละ 1 ครั้งเนื่องจากยามีค่าครึ่งชีวิตที่ยาว อาการไม่พึงประสงค์ที่ได้พบบ่อยคือเช่น อาการท้องเสีย  คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง และท้องอืด นอกจากนี้ยายังมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัส Hepatitis B (HBV) ได้ในอนาคตอาจจะมีการนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อของ HBV ร่วมด้วย

 อ่านต่อคลิ๊กที่นี่เลยค่ะ