ขอความเห็นเกี่ยวกับห้องสมุดสมัยใหม่หน่อยครับ อยากรู้ว่าเพื่อนๆ อยากให้ห้องสมุดในอนาคตเป็นแบบไหน มีบริการอะไรใหม่ๆ หรือว่าห้องสมุดต้องมีอะไร เพราะว่าปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงห้องสมุดจึงต้องเปลี่ยนไป ขอความกรุณาด้วยนะครับ ยินดีที่ได้รับความเห็นจากทุกๆ ท่าน เพื่อการพัฒนาห้องสมุดในประเทศไทยของเรา .............

concept to future library.........

 ขอบคุณล่วงหน้าครับ