"เพื่อน" ก็เหมือน "ดวงดาว"

มองเห็นเพียงบางเวลา

แต่ไม่เคยหายไปไหน