เพื่อนแท้

  Contact

  เพื่อนที่แท้จริงจะปรากฏเวลาเรามีเรื่องคับขัน  

"เพื่อน" ก็เหมือน "ดวงดาว"

มองเห็นเพียงบางเวลา

แต่ไม่เคยหายไปไหน

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 62419, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

Recent Posts 

Comments (0)