อาจารย์ให้ทำ Mind map เรื่องทีเราสนใจ 1 เรื่อง ซึ่งมีความสนใจในเรื่อง สาหร่าย มีทั้ง สาหร่ายสีแดง สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีน้ำตาล สาหร่ายสีน้ำตาลแกมเหลือง