Contact

ธีระชัย 31

บันทึกครั้งที่31 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2549

วันนี้ทำหน้าที่บันทึกภาพ vdo เช่นเคยแต่ว่าการแสดงนั้นไม่ซ้ำกันเมื่อได้จับกล้องทุกวันก็เริ่มเกิดความชำนาญขึ้น แต่วันนี้มีปัญหาเกิดขึ้น คือตอนบันทึกภาพนั้นมีบางช่วงที่เสียงไม่เข้า ตอนแรกคิดว่าคงไปกดโดนอะไรเข้า แต่เมื่อลองเข้าไปดูในเมนูก็ไม่มีการเปลี่ยนอะไรขึ้น จึงลองถอดไมล์ออกแล้วใส่เข้าไปใหม่ ปรากฏว่าเสียงกลับมาแล้ว แต่ว่าถ่ายไปสักพักก็เป็นเหมือนเดิมคือเสียงไม่เข้า คราวจึงไปปรึกษากับอาจารย์ยุทธนันต์ปรากฏว่าเป็นที่สายสัณญาณจากไมล์ที่ต่อเข้ากล้องคงจะมีเส้นใดเส้นหนึ่งขาด จึงการซ็อตทำให้เสียงไม่เข้านั้นบางจังหวะ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 62405, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Recent Posts 

Comments (0)