วันนี้ได้ไปเที่ยวทุ่งท่าลาดสนุกมาก ม๊าก ได้กินอาหารบ้านเกิดด้วย