ภาพเวลาเดิมเดิม

ยังอยากจะเปน อยากอยุ่ตรงนี้ต่อไป
อยู่อย่างทุกข์ทน อยู่กับความหลังที่มันปวดร้าวใจ
อยุ่อย่างนี้ต่อไป ไม่มีความหวังที่จะได้เธอ กลับมาเหมือนเดิม
แต่ก็รู้ตัว ว่าใจเธอนั้นคงไม่มี ตัวฉันอีกต่อไป

*ก็รู้ว่ามันไม่มีทางออก ก็ได้แต่ขอช่วยเพียงแค่ดึงเธอไว้

**ติดอยู่กับภาพเวลาเดิมๆ ที่ทำให้ฉันนั้นต้องทุกข์ใจ
ภาพที่เคยมีเธอยังอยุ่และยังไม่หายไป
ฉันรู้ว่ามันเจ็บปวด ฉันรู้ว่ามันต้องหยุดและต้องเสียใจอีกต่อไป

***ภาพเวลาเดิมๆที่ทำให้ฉันนั้นต้องทุกข์ใจ
ภาพที่เคยมีเธออยุ่มันยังอยุ่ในหัวใจ
ถึงแม้เปนเพียงอดีตก็รุว่าคงไม่อาจดึงเธอไว้