มาแล้วครับ รูปจากงานประกวดกล้วยไม้ที่สวนริมน่าน อ.เมือง จ. พิษณุโลก ที่จัดขึ้นโดยชมรมกล้วยไม้สองแคว และได้รับการสนับสนุนรางวัลจากกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก งานนี้มีผู้ส่งกล้วยไม้มาจากจังหวัดต่าง ๆ หลายจังหวัดเช่น น่าน พิจิต กำแพงเพชร มาร่วมประกวดครับ สำหรับยอดเยี่ยมของงานมีรางวัลเป็นถ้วยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตกเป็นของสวนกล้วยไม้กันติกานต์ออร์คิดจากจังหวัดพิจิตครับ งานนี้จัดเมื่อเดือนกรกฏาคม ที่ผ่านมาครับ

   

   

   

   

   

   

            

         สมาชิกบางส่วนของชมรมกล้วยไม้สองแควครับ