วันนี้เป็นอีกวันแล้วซิน่ะที่ฉันมาเรียนตามปกติ วันนี้ก็เหมือนวันก่อนๆที่ผ่านมา ไม่มีอะไรแปลกไปจากเดิมเลย ฉันยังคงมาเรียนกับเพื่อนๆ ที่อยู่หอเดียวกันอีก 5 คน เพื่อน 5คนนี้เดินมาเรียนพร้อมกันตั้งแต่ปี 1แล้ว นี่ฉันก็ ปี 3 แล้วก็ยังคงเดินมาเรียนเป็นปกติทุกวัน วันนี้ตอนเช้าก็ไม่ได้เรียนอะไรมากแค่ทำlabเรื่องการหาค่า pHของดินเท่านั้น และพอตอนบ่ายก็หาข้อมุลเกี่ยวกับระบบนิเวศ วันนี้ฉันจึงนำข้อมูลที่หามาได้เอาเข้าไปไว้ในเวบไซด์ส่วนตัวของฉันเผื่อใครสนใจสาระดีๆก็จะได้เข้าไปดูซึ่งเรื่องที่ฉันนำเข้าไปไว้ก้เป็นสาระดีๆเกี่ยวกับระบบนิวศป่าสนเขานั่นเองถ้าใครอยากรูก็ลองเข้าไปแวะชมเวบไซด์ของฉันได้น่ะ