หวัดดีคะเราชื่อตูนเรียนอยู่ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 3 เอกประชาสัมพันธ์  สิ่งที่เราคาดหวังในการเรียนวิชา วส.457 สื่อประชาสัมพันธ์2 นี้ก็คือ

-  อย่างแรก เราหวังว่าวิชานี้จะช่วยพัฒนาความรู้ทางด้านคอมพวเตอร์ของเรา ให้เพิ่มพูนมากขึ้นกว่าเดิม เราขอยอมรับเลยว่าเราเป็นคนที่จัดอยู่ในประเภท low เทคโนโลยี มากๆ ดังนั้นการมาลงเรียนวิชานี้ก็เท่ากับ เราต้องการเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ที่
"ไฉไลกิ๊บเก๋" อิอิ('-')เราเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเสมอแล่ะ


ความคาดหวังในเรื่องความรู้ด้านการใช้ new media นั่นคือ internet สำหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์ เพราะเป็นสื่อทีมีประโยชน์และเหมาะสำหรับ life style ของคนยุดไอที ที่นิยมเสาะแสวงหาข้อมูลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์  อีกข้อต่อมาคือสื่อชนิดนี้ เราไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการวางสื่อ ทำให้ประหยัดในเรื่องของงบประมาณ

-  เราเรียนวิชานี้ก็ย่อมอยากรู้ถึงเคสต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการใช้สื่อชนิดนี้ เผื่อว่าเราจะได้เอามาดัดแปลงใช้ในงานด้าการประชาสัมพันธ์ได้ในภายหลัง(@_@) โดยทั้งนี้ก็หวังว่าเคสต่างๆที่จะยกมาสอนในชั้นเรียนจะมีทั้งของคนไทยและต่างชาติ

-  สุดท้าย ก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้ทำจริง(แค่เนี้ยนะ?)

-  อีกนิดนึงก็ได้ ก็เอาเป็นว่า เราอยากได้ลองทำงานสักชิ้นเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อชนิดนี้ แต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดี!!!!!!!!!!!......................

-นึกออกแล้ว!!!!!   สิ่งที่อยากทำก็คือ เว็บไซต์เกี่ยวกับเอกประชาสัมพันธ์  ซึ่งที่มีจะรวบรวมข้อมูลทุกอย่างของเอกไว้ 

...............ต้องน่าสนุกแน่นอน..................