มาตรฐานอุดมศึกษา

JJ
  การจัดการความรู้ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา  

มาตรฐานเพื่อการพัฒนาสู่คุณภาพการศึกษา

 ครูสมพร ในVCD ครูสมพร คนสอนลิง เล่าให้ฟังว่า "เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ" เสมือนหนึ่งการพัฒนาการของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่ใช้กระบวนการ PDCA หรือ Plan Do Check Action ครับ

 ๑. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

 เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

 ๒. มาตรฐานด้านจัดการอุดมศึกษา

 มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ มีความเป็นอิสระทางวิชาการ มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง <h2 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">  ๓. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และ สังคมแห่งการเรียนรู้ </h2><p> การดำเนินงานตามพันธกิจของอุดมศึกษาทั้ง ๔ ด้าน อย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานงานความร่วมมือร่วมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้</p><p> มาตรฐานดังกล่าวผ่านการประชุม คณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ วันที่ ๗ กรกฎาคม และ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙</p><p>JJ</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#iqa#kku#สังคมแห่งการเรียนรู้#kku_km#uac#ครูสมพรคนสอนลิง#มาตรฐานอุดมศึกษา

หมายเลขบันทึก: 62409, เขียน: 23 Nov 2006 @ 15:45, แก้ไข, 06 Sep 2013 @ 17:39, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (7)

KPN AC jack
เขียนเมื่อ 23 Nov 2006 @ 16:36
  • เพิ่มเติมท่านอาจารย์จิตเจริญนะครับ  มีรายละเอียดอยู่ 12 ตัวบ่งชี้
  • <LINK>
JJ
เขียนเมื่อ 23 Nov 2006 @ 16:55
 Be Shocked เรียนท่านกัมปนาท Link ไม่ไปครับ

ใบบุญ
เขียนเมื่อ 24 Nov 2006 @ 09:06
มาตรฐานที่ดีต้องพัฒนาที่คน
KPN AC jack
เขียนเมื่อ 24 Nov 2006 @ 09:19
  • ลองอีกครั้งก็ไปอยู่นะครับ
  • เอาใหม่ไม่เป็นไรครับ จะแก้ไขอีกครั้ง
  • 1<LINK>
  • 2<LINK>
  • ถ้าใช้ไม่ได้งวดนี้ก็รบกวนทุกท่านsearch ด้วยตนเองนะครับ
JJ
เขียนเมื่อ 24 Nov 2006 @ 13:52

 Off To Work เรียนท่านพี่ใบบุญ

 พัฒนา "ฅน เริ่มที่ ตน" ครับ

JJ
เขียนเมื่อ 24 Nov 2006 @ 13:55

 Sleeping Kitty On Monitor เรียนท่านกัมปนาท ที่นับถือ

 Link บ่ได้ครับ แปลกแต่จริงครับ

ใบบุญ
เขียนเมื่อ 26 Nov 2006 @ 08:03

อาจารย์หมอ JJ คะ นี่ลองเปิด link ก็เปิดได้นะคะ เป็นเพราะต้องมีโปรมแกรม acobat รึเปล่านะ