ปวีณา (19)

  Contact

  ห้องบันทึกเทป  

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

      ในวันนี้ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ยังมีการจัดนิทรรศการ  20 ปี แห่งการพัฒนาคุณภาพ  สู่ความเป็นเลิศธุรกิจพลังงานไฟฟ้า  มีผู้เข้าชมงานนิทรรศการเป็นจำนวนมาก  และในงานยังมีของข่ายหลากลายอย่าง  เช่น  อาหารคาว  อาหารหวาน  และของอร่อยๆอีกมากมายให้เลือกรับประทาน  

                ช่วงเช้า

     การทำงานในช่วงเช้าวันนี้ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ทำหน้าที่เฝ้าห้องปฏิบัติการวีดีทัศน์  แทนพี่ๆเพราะว่าพี่ๆไม่มีใครอยู่ (ออกไปทำงานนอกสถานที่เป็นจำนวนมาก)  และออกไปควบคุมเครื่องเสียงและเครื่องฉายวีดีทัศน์  ที่งานนิทรรศการ  20 ปี แห่งการพัฒนาคุณภาพ  สู่ความเป็นเลิศธุรกิจพลังงานไฟฟ้า    จึงต้องรับหน้าที่เฝ้าห้องแทน

                ช่วงบ่าย

     การทำงานในช่วงตอนบ่ายเป็นการใช้ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อทำการบันทึกเทปรายการ  ขอคุยด้วยคน  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เพื่อนำไปออกอากาศ    สถานที่การไฟฟ้าทั่วประเทศ  ดิฉันช่วยพี่ๆเขาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้  และจัดฉาก  โดยการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆดังนี้

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

  1. กล้อง  DIGITAL VIDEO CAMERA  2 ตัว
  2. กล้อง  BTACAM sx  POWER HAD  1 ตัว
  3. ขาตั้งกล้อง  VINTEN  3  ตัว
  4. ไฟ   HIGHLIGHT  6  หลอด
  5. โต๊ะประกอบฉากสำหรับพิธีกร  1 ตัว
  6. เก้าอี้สำหรับพิธีกร  3 ตัว
  7. ปลั๊กไฟ

     และสุดท้ายนี้หน้าที่ในการทำงานของดิฉันก็คือ  การกดบันทึกเทป  เมื่อผู้กำกับบอกคำว่า  เทปเดิน

แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ

ปวีณา  ชูราศรี

23/11/49

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปวีณา

Post ID: 62407, Created: , Updated, 2012-02-11 16:28:41+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Recent Posts 

Comments (0)