สำหรับผู้ที่ไม่รู้ว่า ดร.ฮาโรทากะ ทาเคอูชิ คือใครนั้น ขอแนะนำสั้นๆ ว่าท่านคือผู้ที่เขียนหนังสือชื่อ “The Knowledge Creating Company” เล่มที่เขียนคู่กับท่านอาจารย์โนนากะ นั่นแหละครับ ....คนส่วนใหญ่มักจะจำได้แต่ชื่อผู้เขียนท่านแรก

          เมื่อเช้านี้ สมาคมอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ได้เป็นโต้โผใหญ่ จัดงานสัมมนาการบริหารจัดการความรู้ขึ้นที่ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัน กรุงเทพฯ เวลา 10.30-12.00 น. ในงานนี้ผมได้พบกัลยาณมิตรด้าน KM หลายท่าน อาทิเช่น ท่านอาจารย์มาลินี และคุณไพฑูรย์จาก มน. คุณสุวรรณ คุณสุธรรม และทีมงานจากสถาบันเพิ่มฯ

          ประเด็นสำคัญในการบรรยายของ ดร.ทาเคอูชิ อยู่ที่เรื่อง นวัตกรรม ท่านพูดไว้อย่างชัดเจนว่า นวัตกรรมเป็นเรื่องของผู้บริหารสูงสุด (Innovation is a CEO matter) ท่านบอกว่าถ้ามีกระบวนการส่งผ่านความรู้ (Knowledge Conversion Process) ดีๆ โอกาสที่จะเกิดนวัตกรรมก็จะมีมาก

          นอกจากนั้นท่านยังได้สรุปประเด็นสำคัญ 6 ประการ ในเรื่องความรู้ตามวิถีของญี่ปุ่น ไว้ดังนี้:  

1. บริษัทเป็น “Living Organism” บริษัทไม่ใช่กลไกในการส่งผ่านข้อมูล

2. กระบวนการเกี่ยวกับความรู้เป็นสิ่งที่มีพลวัตร คนเราใช้มันเพื่อ Justify Belief Toward the Truth

3. Tacit Knowledge นั้นสำคัญมาก อย่าไปติดแต่ Explicit Knowledge ที่ถือว่าเป็นส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็ง

4. ทีมที่สามารถจัดการตนเองได้ (Self-organizing Team) เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับบริบทร่วมกัน (Shared Context)

5. ผู้บริหารระดับกลางเปรียบได้กับวิศวกรความรู้ (Knowledge Engineer) ที่คอยขับเคลื่อนสิ่งที่ขัดข้องระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้บริหารระดับสูง

6. ความรู้ที่ได้มาจากนอกองค์กร และนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิด เกลียวความรู้ (Knowledge Spiral)”

          ผมคงสรุปไว้สั้นๆ เพียงเท่านี้ครับ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมคงจะมีผู้เขียนไว้ในที่ต่างๆ หรือจะลองเข้าไปดูที่ www.atsi.or.th อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมครับ สำหรับรูปผมเอามาไว้ให้ดูข้างล่างนี้ครับ