บันทึกที่ 33 เขตไม่สะอาด กวาดไม่เป็น (9 มกราคม 2560)

ทุกเช้าฉันจะต้องเดินตรวจเขตบริการของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา 2/4 ในทุกวันจะพบปัญหาเหมือนเดิม
คือ เขตบริการไม่สะอาด
ฉันจึงสังเกตมาสักพักหนึ่งก็พบว่า
เวลาเด็ก ๆ ทำความสะอาดนั้น ท่าทางการกวาดมันแปลก ๆ
ฉันจึงเข้าไปสอนการกวาดที่ถูกต้องให้
แล้วฉันก็มายืนดูอีกสักพัก
ก็พบอีกว่าท่าทางการกวาดถูกแล้ว แต่...ไม่มีแรง !

จากนั้นฉันก็พบว่า "การเก็บขยะ" นั้น ง่ายที่สุดแล้ว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙)ความเห็น (0)