บันทึกที่ 32 กิจกรรม "หนู ๆ รู้ คุณครูไม่ต้องบอก" (6 มกราคม 2560)

ในรายวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ฉันคิดอยู่นานว่าจะจัดการเรียนรู้อย่างไรดี
ให้นักเรียนได้มีทักษะการคิด
เพราะเป็นรายวิชาที่เรียนสัปดาห์ละครั้ง
กระบวนการเรียนรู้จะต้องจบ
ครบทุกกระบวนการในชั่วโมงเดียว
ฉันจึงคิดกิจกรรม "หนู ๆ รู้ คุณครูไม่ต้องบอก"
ที่ต้องการฝึกให้นักเรียนได้คิดหาคำตอบ ก่อนที่ครูจะบอกความรู้

ในวันนี้เรียนเนื้อหา เรื่อง "อุบัติเหตุทางน้ำ"
จะมีรูปภาพมาให้นักเรียนดูก่อน เป็นรูปภาพเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุทางน้ำ
แล้วให้นักเรียนคิดว่า "ทำไมถึงเกิด" และ "จะป้องกันได้อย่างไร"
โดยให้คิดเป็นรายบุคคลก่อน แล้วจึงให้ระดมสมองกันภายในกลุ่ม
จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มออกมาเขียนบนกระดาน

กิจกรรมการเรียนรู้นี้ อาจจะยังไม่ได้ผลที่ต้องการทั้งหมด
แต่เชื่อว่าถ้าฝึกการคิดบ่อย ๆ น่าจะทำให้นักเรียนคิดได้กว้างขึ้นบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙)ความเห็น (0)