บันทึกที่ 30 สวดมนตร์ข้ามปี (31 ธันวาคม 2559)

บันทึกนี้คงเป็นบันทึกสุดท้ายของปี 2559
เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ
จากชีวิตนักศึกษาสู่ชีวิตครู (ฝึกสอน)
วิถีชีวิตบางอย่างของเราได้เลี่ยนแปลงไป

ตอนเป็นนักศึกษาครูนั้นฉันทำทุกอย่างด้วยตัวเองเพื่อตัวเอง
แต่เมื่อฉันได้เปลี่ยนแปลงบทบาทมาเป็นครูฝึกสอน
ที่ทำเกือบทุกอย่างด้วยตัวเองเพื่อตัวเองและผู้อื่น
ฉันเห็นตัวเองที่เปลี่ยนไปจากเด็กวัยรุ่นที่เริ่มก้าวสู่วัยทำงาน
ถึงแม้มันจะเป็นแค่ "การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู" แต่ฉันสัมผัสคำว่า "ครู" แล้ว

เมื่อถึงสิ้นปี สิ่งที่ฉันตั้งใจทำก็คือ
การไปสวดมนตร์ข้ามปี แต่ก็มีบางปีที่ไม่ได้ไป
ถ้าไม่ติดอะไรฉันก็จะไป ยิ่งชีวิตนักศึกษายิ่งห่างวัด
การทำบุญตักบาตร นาน ๆ ทีจะได้ทำ
ส่วนปีนี้ฉันได้กลับบ้านและมาร่วมพิธีสวดมนตร์ข้ามปีกับวัดที่บ้าน

ปีนี้ที่วัดจัดงานมากกว่าทุกปี
ไม่ใหญ่นัก แต่ทุกหมู่บ้านบริเวณข้างเคียงก็มาร่วมกิจกรรมกัน
มีการแสดงของนักเรียน เช่น การแสดงตลก การแสดงมายากล
ซึ่งทำให้จำนวนผู้คนในคืนวันสิ้นปีนี้มีจำนวนมากกว่าทุกปี


...ขอบคุณปีนี้ที่ทำให้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙)ความเห็น (0)