วันที่ 40 ออมสินลูกหมู (20/01/2560)

ในชั่วโมงของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้น ป.2 วันนี้ ฉันได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องของการประดิษฐ์ของใช้ให้กับนักเรียน โดยให้ทุกคนเตรียมอุปกรณ์มาแล้วมาทำไปพร้อมๆกันในชั้นเรียน โดยจะให้ทำ กระปุกออมสินหมูน้อย จากขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว ซึ่งนักเรียนก็นำอุปกรณ์มาจากบ้านและตื่นเต้นที่จะได้ทำงานประดิษฐ์ เมื่อถึงเวลาเรียนในชั่วโมงนี้ทุกคนก็ได้ลงมือประดิษฐ์อย่างตั้งใจ จนกระทั่งได้ผลงานออกมาดีเกินความคาดหมาย เด็กนักเรียนหลายๆคนบอกว่าจะนำไปใช้เป็นกระปุกออมสินที่บ้าน แทนกระปุกออมสินอันเดิม บางคนบอกว่าจะทำเพิ่มอีกหนึ่งอันเพื่อเอาให้น้องไว้หยอดกระปุกด้วยกัน ฉันจึงเสริมเรื่องของการประหยัดอดออมให้กับนักเรียนด้วย ฉันเองก็รู้สึกดีใจที่นักเรียนได้นำสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง และหวังว่านักเรียน จะนำความรู้จากการเรียนในวิชาต่างๆไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกับที่ทำในวันนี้

ผลงานกระปุกออมสินหมูของนักเรียนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)