วันที่ 63 นิเทศรอบสุดท้าย (7 กุมภาพันธ์ 2560)

ธรรมดี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นิเทศเป็นคำที่ช่วงนี้ได้ยินบ่อยมาก เพราะนิเทศติดต่อกันมาหลายวันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว มาสัปดาห์นี้ก็ยังหนีไม่รอดกับการนิเทศ ที่เมื่อวานนิเทศภายในไปแล้ว วันนี้ต่อด้วยการนิเทศจากภายนอกต่อแบบไม่ได้หยุดหายใจ วันนี้ยังคงเป็นเรื่องของรูปเรขาคณิตสามมิติที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เริ่มต้นง่าย ๆ ก่อนด้วยการให้นักเรียนบอกชื่อสิ่งของที่มีรูปร่างคล้ายรูปเรขาคณิตสามมิติที่ห้ามซ้ำกันทุกคน นักเรียนต่างคนต่างบอกชื่อที่ตนเองสังเกตได้จากการที่พามาเรียนรู้นอกห้องเรียน ขอบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่นักเรียนบอกมานั้นจะมีผลตามมากับตัวของนักเรียนเองเพราะนักเรียนจะได้เข้ากระบวนการกลุ่ม และให้นำสิ่งของที่คนในกลุ่มบอกออกมาสร้าง มาออกแบบ มาประดิษฐ์ ตามจินตนาการของนักเรียน

นักเรียนหลายกลุ่มออกแบบงานได้อย่างสร้างสรรค์ แต่ก็มีบางกลุ่มที่ไปให้ความสำคัญกับการออกแบบมากกว่าการใช้รูปร่างรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นหัวใจหลักของการสอนในวันนี้ แม้ครั้งนี้จะเป็นการนิเทศครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ก็รู้สึกว่าตนเองยังทำพลาดไปหลายจุดอยู่เหมือนเดิม ไม่เคยเลยที่จะคิดว่าเราทำออกมาดีแล้ว

งานนี้ลงทุนออกแบบรูปทรงเรขาคณิตเองกับมือเพื่อให้นักเรียนมองเห็นภาพขอบอกเลยว่าทำยากมาก แต่ก็ยากที่จะให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีจากการมองเห็นของจริงว่า ปริซึมเป็นอย่างไร พีระมิดเป็นอย่างไร มีด้านข้างเป็นรูปอะไร


ต้องขอขอบคุณ อ.ดร.สงกรานต์ พรหมวงศ์ ที่มานิเทศการสอนที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาการจัดการสอนต่าง ๆ การควบคุมชั้นเรียน วิธีการสอน การใช้คำถามกระตุ้น ตลอดจนการเขียนแผนการสอนที่ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ถูกต้อง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศธร ธรรมดี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)