วันที่ 62 นิเทศภายใน (6 กุมภาพันธ์ 2560)

ธรรมดี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้เป็นอีกวันที่มีการนิเทศการสอน เป็นการนิเทศภายในที่ทุกโรงเรียนจะต้องมีการนิเทศครูภายในโรงเรียนของตนเอง เพื่อประเมินผลการสอนและความสามารถของครู นักศึกษาฝีกสอนก็โดนเช่นกัน วันนี้เป็นของ ป.5 ที่ชอบบอกว่านิเทศอีกแล้วเหรอ...

ลูบ ๆ คล่ำ ๆ กับสิ่งของในกล่องปริศนาที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ออกมาจับสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่ในกล่องหลากหลายชิ้น โดยมีกติกาอยู่ว่าห้ามหยิบ และห้ามดูของภายในกล่องให้ทำได้เพียงใช้มือจับดูว่าขอในกล่องมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร รูปทรงคล้ายกับสิ่งใด


หลังจากการค้นหาด้วยการจับ คล่ำ แล้วนักเรียนจะเข้ากระบวนกลุ่มให้นักเรียนวาดสิ่งที่อยู่ในกล่องปริศนาว่ามีอะไรบ้าง มีรูปร่างอย่างไร คล้ายกับรูปเรขาคณิตชนิดใด นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการคิดการจินตนาการภาพว่าสิ่งของที่จับนั้นเป็นอะไร และฝึกให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบ การค้นหาสืบเสาะข้อมูล ก่อนที่จะให้นักเรียนนำเสนอของที่อยู่ภายในกล่องแต่ละกลุ่มพร้อมเฉลยว่ามีสิ่งของใดบ้าง นักเรียนก็จะได้รู้ว่าสิ่งของแต่ละชนิดนั้นมีรูปร่างคล้ายกับรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด เช่น กาแฟกระป๋องรูปร่างคล้ายทรงกระบอก ผลส้มรูปร่างคล้ายทรงกลม ประทีปรูปร่างคล้ายปริซึมฐานห้าเหลี่ยม

วันนี้เลยผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และแน่นอนว่าต้องมีสิ่งที่จะต้องนำมาปรับปรุงก็คือการบริหารเวลาในคาบให้ โดนเฉพาะการสอนนอกห้องเรียนแล้วในห้องเรียนสลับกันไปมาทำให้เสียเวลาโดนเปล่าประโยชน์ เพราะ เมื่อนักเรียนออกมานอกห้องเรียนไม่จำเป็นที่จะต้องกลับไปนำเสนอในห้องเรียน ให้นักเรียนนำเสนองานด้านนอกเลยก็ได้ วันนี้เลยหมดแรงไปกับการนิเทศภายใน พรุ่งนี้นิเทศภายนอกอีก...นิเทศเยอะเกินไปละนะ...
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศธร ธรรมดี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)