วันที่ 59 ปฏิรูปครูพันธ์(เชียง)ใหม่ (31 มกราคม 2560)

ธรรมดี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

“ร่วมมือ แบ่งปัน สร้างสรรค์การศึกษา รักษ์คุณค่าเชียงใหม่”

เป็นแนวคิดหลักของการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงผลงานและการสัมมนาทางการศึกษามากมาย เป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับการจัดการศึกษาในเชียงใหม่ โดยการมาร่วมมือกันปฏิรูปการศึกษาให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการศึกษา น่าเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ไปพร้อมกับการอนรักษ์ความเป็นอัตลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่


งานนี้ครูเป็นเลิศได้ออกโรงแสดงความสามารถอีกครั้งกับการจัดสัมมนาในหัวข้อ “ครูพันธ์ (เชียง) ใหม่” กับการนำเสนอเกี่ยวกับโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ นำทีมโดย อ.ชาตรี มณีโกศล ผู้ดูแลโครงการ ตามด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนที่ได้ไปฝึกประสบการณ์สอนและตัวแทนนักศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันละกันขอบอกเลยว่ายังคงตื่นเต้นเหมือนเคย ภายในงานนั้นได้มีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจกับโครงการของเราอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว
ก่อนมราในช่วงภาคบ่ายจะได้รับเกียตริจาก ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ THAILAND ๔.๐ ที่เป็นเรื่องใหม่ที่ครูควรทราบ ควรมีแนวทางในการปฏิบัติให้ได้ตามที่หวังไว้ ด้วยการใช้การศึกษาเข้าช่วย สอนอย่างสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีควบคู่ไปกับการสอนงานี้ขอบอกเลยว่าคุ้มค่ามากที่ไดฟังบรรยายเรื่องนี้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศธร ธรรมดี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)