รายงานผลการสืบค้นข้อมูล (2 กุมภาพันธ์ 2560)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานผลการสืบค้นข้อมูล (2 กุมภาพันธ์ 2560)

หลังจากที่ได้ให้โจทย์การบ้านกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยให้ไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศของแต่ละภูมิภาคมานำเสนอ และในช่วงวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการค้นคว้าของกลุ่มตัวเอง ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มก็เตรียมการนำเสนอมาดี แม้ว่าจะมีอุปสรรคในการนำเสนอของนักเรียน คือ เสียง เนื่องจากห้องเรียนเป็นห้องที่โปร่งและนักเรียนที่เป็นผู้ฟังคุยกันขณะที่กลุ่มเพื่อนนำเสนอหน้าชั้นเรียน

55151001

55151001

55151001

การนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยครูผู้สอนจะมีคำถามถามนักเรียนที่เป็นผู้ฟัง ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียน และครูได้มีการอธิบายเพิ่มเติมกับนักเรียนได้เข้าใจ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง(ภาคเรียนที่2/2559)ความเห็น (0)