​ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสภาปี2560 (1 กุมภาพันธ์ 2560)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสภาปี2560 (1 กุมภาพันธ์ 2560)

เมื่อนักเรียนแต่ละพรรคได้หาเสียงเพื่อพรรคของตนเองแล้วนั้น วันนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่สมาชิกของโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ได้ออกมาใช้สิทธิของตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในนักเรียนทุกระดับชั้นได้มีส่วนร่วมในการออกเสียง โดยนักเรียนยังได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการแบบประชาธิปไตยที่สุด เป็นการแฝงคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียน และข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิ์เลือกสรรคณะกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนทั้ง 2 ระดับคือ ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา

55151001

55151001

บรรยากาศการนับผลคะแนนการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

อ้างอิงรูปภาพจาก (https://www.facebook.com/pg/wachirawitschool/photo...)

55151001

ออกมาใช้สิทธิของตนเองในการเลือกสภานักเรียนทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง(ภาคเรียนที่2/2559)ความเห็น (0)