คณิตคิดสนุก (30 มกราคม 2560)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คณิตคิดสนุก (30 มกราคม 2560)

คณิตคิดสนุกเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ในทุกเช้า ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการ พัฒนาทักษะการคิด เด็กวชิรวิทย์รักคณิตศาสตร์ ดำเนินการโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 กิจกรรมของโครงการแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

  • กิจกรรมทดสอบก่อน-หลังฝึกทักษะการคิดคำนวณ
  • กิจกรรมฝึกทักษะการคิดคำนวณ
  • กิจกรรมสนุกคิดนักคณิตน้อย

55151001

55151001

กิจกรรมระบายสีคิดเลข เป็นหนึ่งในแบบฝึกคิดคำนวณของนักเรียนในแต่ละชั้น โดยนักเรียนจะได้ระบายสีลงในโจทย์คณิตศาสตร์ เป็นการบูรณาการกับวิชาศิลปะได้อีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง(ภาคเรียนที่2/2559)ความเห็น (0)