นิเทศสังคม รอบ 2 (25 มกราคม 2560)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นิเทศสังคม รอบ 2 (25 มกราคม 2560)

สัปดาห์แห่งการนิเทศ คือ โดน 2 วัน 2 วิชา ปรับสภาพเกือบไม่ทัน เพราะครั้งนี้อาจารย์นิเทศต้องการดูแฟ้มสะสมผลงาน โครงการ ซึ่งโครงการนี้เองที่ครูนั่นต้องการความก้าวหน้าของการทำงานเป็นอย่างมาก และอาจารย์ก็ได้ตรวจทั้ง 3 อย่าง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการทำโครงการและแฟ้มสะสมผลงาน ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ครูได้แนะนำและพร้อมที่จะได้ปรับใช้ต่อไป

และการสอนในชั่วโมงนิเทศ ซึ่งวันนี้เป็นการเรียนแบบสืบค้นและใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมก็ดำเนินไปตามแผนการสอนที่วางไว้ นักเรียนสนใจในเกมที่ครูนำมาให้เล่นและตั้งใจทำกิจกรรมกลุ่มเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นการนิเทศที่ประทับใจ

55151001

อาจารย์ศรีไพรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน

55151001

55151001

นักเรียนร่วมทำกิจกรรมสืบค้นข้อมูลจากหนังสือในห้องสมุด

55151001

อาจารย์นิเทศสะท้อนผลและแนะนำเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียน การจัดทำแผนจัดการเรียนรู้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง(ภาคเรียนที่2/2559)ความเห็น (0)