170217-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Callous & callus

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.02.17

Ref.#596086


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “callous” และ “callus”

(ทั้งสองคำเน้น พยางค์ แรก KAL) ว่า “KAL-uh-s”

American Heritage Dictionary

ให้ข้อสังเกต การใช้ คุณศัพท์ “callous” เช่นที่ใช้ใน

“Years of dealing with criminals had left her callous.”

ที่ไม่ควรสับสนกับ “callus” ที่เป็น คำนาม เช่นที่ใช้ใน

“I have a callus on my thumb.”

และไม่ควรสับสน กับ “callous” เมื่อใช้เป็น กริยา

ที่มีความหมายว่า “to make or become callous.”

กับ กริยา “callus” ที่หมายถึง “to form/develop hardened tissue.”


A2Z of Correct English Common Error in English

อธิบายความหมาย “callous” คือ อารมณ์

“cruel” (โหดร้าย) “insensitive” (ตายด้าน/ไร้ความรู้สึก)

และ “ไม่สนใจ ว่าผู้อื่นจะรู้สึกอย่างไร”

ขณะที่ “callus” หมายถึง “ส่วนของผิวหนังที่แข็งด้าน”


Merriam-Webster Dictionary

ให้ความรู้ว่า “callus” คือ ส่วนของผิวหนัง ที่ด้านหนา

เนื่องจากการเสียดสีหรือ ผื่นคันเป็นเวลานาน

อันเป็นผลให้ผิวบริเวณนั้น ขาดความรู้สึกจากการสัมผัส

จึงไม่น่าแปลก ที่ คุณศัพท์ “callous”

ที่นอกจาก ใช้กล่าวถึง “ผิวหนังที่แข็งด้าน”

ยังใช้เป็นคำพ้องความหมาย กับ “harsh” และ “insensitive”

ทั้ง “callous” และ “callus” ผันแปรผ่าน Middle English จาก Latin

มีการใช้ “callous” ใน ‘figurative sense”’เกือบ สามร้อยปี

หลังการใช้ใน “literal sense” ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค ใช้ “callous” และ “callus”

A callous killer/attitude/act.

A callous disregard for the feeling of others.

His callous comments about the murder made me shiver.

The long march had callused his feet.

The calluses on her palm showed how hard she had had to work.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)