วันที่ 43 "งานปฏิรูปการศึกษา" (31 ม.ค.60)

สวัสดีวันสิ้นเดือน วันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนตามปกติ (ช่วงนี้ลาบ่อยไปนะคะ) เทอมนี้มาอยู่โรงเรียนเอกชน เป็นโรงเรียนที่ลายากโรงเรียนหนึ่ง แต่โชคดีที่เทอม 2 มักจะมีวันหยุดยาว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หรือ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ ก็เลยสบายหน่อย แต่จะลาโรงเรียนทีนี่ยากค่ะ ต้องเป็นเรื่องเป็นราวเชียว ช่วงหลัง ๆ นี่เริ่มเซียนกับการลา ไม่ต้องปรึกษาใครก็เขียนใบลาได้ ลาบ่อย ๆ ก็เกรงใจค่ะ แต่มันก็จำเป็น เลยต้องจำใจลา จริง ๆ เป็นคนไม่ค่อยชอบลาโรงเรียน ชอบอยู่โรงเรียนค่ะ 555555555

ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2560 ทางกศจ.เชียงใหม่ ได้จัดงานปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่หอประชุมนานาชาติ เชียงใหม่ ทางโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ได้รับมอบหมายให้จัดสัมมนาในหัวข้อการผลิตครูสู่ไทยแลนด์ 4.0 นักศึกษาครูเป็นเลิศทุกคนจึงได้มีส่วนร่วมในการจัดการสัมมนา โดยอยู่่ในช่วงเช้าซึ่งเป็นช่วงแนะนำโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา เพราะบางคนยังไม่รู้จักโครงการนี้เท่าที่ควร ในช่วงเช้าก็จะเป็นการแนะนำโครงการโดยการเล่าเรื่องของตัวแทนนักศึกษาทุนโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ มาเป็นตัวแทนในการนำเสนอ บอกเล่าถึงการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาทุน ที่ใช้ชีวิตอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยตลอด 4 ปี นักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำ Power Point นำเสนอโครงการโดยแบ่งเป็นช่วง ๆ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในช่วงแรก คือ ช่วงแรกรับ ก็จะอธิบายถึงช่องทางการรับเปิดรับสมัคร การสอบแข่งขันและการสอบสัมภาษณ์

สำหรับตัวข้าพเจ้าแล้ว การได้เข้ามาอยู่โครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ เป็นเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตเรื่องหนึ่ง เพราะชื่อโครงการที่ติดอยู่กับตัวเรา ทำให้เวลาเราไปไหนมาไหน เป็นที่รู้จักของคณาจารย์ การได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษาทุน ก็ช่วยให้บุคคลรอบข้างมองเราแตกต่างไปจากเพื่อน ๆ ที่เรียนครูปกติ ทำให้ได้รับโอกาสดี ๆ อยู่บ่อยครั้ง รวมถึงครั้งนี้ด้วย เป็นเรื่องยากค่ะ ที่นักศึกษาปกติจะได้มาร่วมงานสัมมนาใหญ่ ๆ แบบนี้ นอกจากจะมากับโรงเรียน แต่เรามีโอกาสพืเศษกว่านั้นคือ ได้มีโอกาสเป็นผู้จัดนิทรรศการ (ปีที่แล้ว) และเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมถึงมีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมเสวนาเรื่องการผลิตครูอีกด้วย ถ้าไมเรียกว่าความโชคดีจะเรียกว่าอย่างไรดี เพราะตลอดสี่ปีที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย จนกระทั่งมาฝึกสอน ก็ยังได้รับความดูแลและช่วยเหลือจากผู้ดูแลโครงการเป็นอย่างดี เปรียบเสมือนคุณพ่อ ที่คอยติดตาม ห่วงใยลูก ๆ เสมอ

ทุกวันนี้ ตระหนักอยู่เสมอว่า สิ่งที่ไม่ควรลืมคือบุญคุณ โดยเฉพาะพระคุณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ให้ทุนการศึกษาและมอบโอกาสดี ๆ ในการศึกษา สิ่งที่จะทำได้คือ นำสิ่งที่ถูกบ่มเพาะมา ปลูกฝังมาตลอดสี่ปี จนได้เมล็ดที่ดีที่สุดมา 41 เม็ด นำไปหว่านลงไปในแต่ละโรงเรียน เพื่อให้ตลอดสี่ปีที่ผ่านมาไม่สูญเปล่า ไม่ให้ใครมาดูถูกได้ว่า มหาวิทยาลัยได้เสียเงินในการผลิตคนที่ไม่มีอะไรดีเลย อย่าให้ใครได้มาดูถูกโครงการผลิตครูของเรา หรือมหาวิทยาลัยของเราได้ การตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณที่ให้โอกาสเรา คือ เป็นพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ที่ดีของชาติ การไม่ทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียงและสร้างชื่อเสียงดี ๆ มาสู่มหาวิทยาลัย ทำให้มหาลัยภูมิใจและไม่เสียใจที่ตั้งใจสร้างโครงการผลิตครูขึ้นมา เพราะเขาได้เมล็ดพันธุ์ครูที่ดีที่สุดกลับไปสู่สังคม ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากค่ะ ใครไม่ภูมิใจ เราภูมิใจค่ะ ขอบคุณค่ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวสรชา รอยพนา (ภาคเรียนที่ 2 / 2559)ความเห็น (0)